Правовий ринг

Поділіться статтею з друзями: 

 

1 ведучий: Добрий день, дорогі друзі!

2 ведучий: Добрий день!

1 ведучий: Ми раді вітати всіх, хто зібрався у цьому залі - юних правознавців.

2 ведучий: Фахівці у галузях громадянського. Адміністративного. Кримінального та шлюбно - сімейного права.

1 ведучий: Сьогодні на напни сцені виступатимуть ті, хто через декілька років стане на стражі закону.

2 ведучий: Майбутні юристи , судді, прокурори та адвокати.

1 ведучий: Та просто законопослушні громадяни. Тому зараз на сцену я запрошую команду правознавців „Беркут".

2 ведучий: А я запрошую команду правознавців „ Асоціація".

1 ведучий: на кожному солідному конкурсі, ваші знання оцінюватиме компетентне журі.

2 ведучий: Наш перший конкурс буде проходити за принципом Рейн - ринга: короткі чіткі запитання - короткі чіткі відповіді, на обмірковування / яких ви матимете ЗО секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал . Якщо команда не дає правильну відповідь на поставлене запитання, то цей шанс передається команді суперників.

1. Чи платне в Україні використання землі ( Так)
2. Чи передбачена кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення (Так)

3. Чи висувають релігійні організації кандидатів до органів державної влади (Ні)

4. Чи є громадянином України дитина, яка народилась на території України від осіб без громадянства , котрі постійно проживають в Україні? (Так)

5. Коли укладається шлюбний контракт? (До реєстрації шлюбу)

6. Певні правила соціальної поведінки людини. (Мораль)

7. Необхідна умова демократії, джерело інформації про стан справ в дкраїні. (Гласність)

8. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво дорученими сферами управління. (Міністерства)

9. У чиї функції входить забезпечення стабільності грошової одиниці України - гривні? (НБУ)

10. Виборча система, яка передбачає, що для обрання кандидат повинен отримати більшість голосів виборців округу чи держави? (Мажоритарна)

11. Документ, що засвідчує особу. (Паспорт)

12. Влада народу. (Демократія)

13.Статус міста Києва. (Столиця)

14. Волевиявлення народу. Форма безпосередньої демократії. (Вибори)

15. Грошова одиниця в Україні. (Гривня)

16. Одна з форм державного управління . (Імперія)

17. Орган місцевого самоврядування. (Влада)

18. Форма захисту працюючими своїх економічних та соціальних прав. (Страйк)

19. Акт, виданий Президентом. (Указ)

20. Усна або письмова угода між власником підприємства та працівником. (Договір)

21 .Перевірка виконання функцій чи обов'язків. (Контроль)

22. Звільнення від кримінальної відповідальності, прощення. (Амністія)

23. Рішення, яке виноситься судом присяжних. (Вердикт)

24.Система загальнообов'язкових формально визначених правил поведінки що встановлюються , гарантуються , оберігаються державою з метою регулювання суспільних відносин. (Право)

25. Міра державного примусу що застосовується судовим органом до осіб що вчинили злочин. (Покарання)

26. Режим впорядкованості організованості суспільних відносин що існує державі за умови належного дотримання законності. (Правопорядок)

27.0бєднання що ґрунтується на шлюбі або кровні спорідненості людей,зв'язаних спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю. (Сім'я)

28. Державний орган що має повноваження здійснювати правосуддя. (Суд)
29. Волевиявлення однієї, двох або більше сторін спрямоване на встановлення зміну чи припинення взаємних юридичних прав і обов'язків. (Угода)

30. Умисні дії що грубо порушують громадянський порядок і виражають явну неповагу до суспільства. (Хуліганство)

31. Добровільний , рівноправний укладений в порядку встановленому законом, союз жінки і чоловіка . спрямований на створення сім'ї. (Шлюб)

32. Право самостійного управління, розв'язання державних питань певною частиною держави. (Амністія)

33. Система юридичних норм які регулюють немайнові і майнові правовідносини, зв'язані зі створенням і використанням наукових винаходів , творів літератури і мистецтв. (Авторське право)

34. Добровільне об'єднання громадян, які ведуть громадянську діяльність з метою надання юридичної допомоги фізичним і юридичним особам.(Адвокатура)

35. Адміністративне стягнення що застосовується за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб.(Адміністративний арешт)

36. Суспільно небезпечна, усвідомлена, вольова пасивна поведінка особи тобто невиконання особою покладеного на неї обов'язки діяти певним часом підсудного. (Бездіяльність)

37. Порядок формування складу виборних органів держави.(Виборча система)

38. Психічне ставлення суб'єкта прав до здійснюваних ним діянь чи бездіянь та їх наслідків , вираження у формі умислу або необережності.(Вина)

38. Закріплена законом здатність суб'єктів права своїми діями здійснювати належні їм суб'єктивні права та набувати юридичні обов'язки. (Дієздатність)

39.0бовязкове дотримання встановлених соціальними нормами правил поведінки. (Дисципліна)

40. Система всіх нормативно - правових актів певної держави.(Законодавство)

41.Розпорядження громадянина на випадок смерті про належне йому ч майно зроблене в установленій законом формі. (Заповіт)

42. Складна держава що створена насильницьким шляхом монархічна держава яку очолює імператор. (Імперія)

43. Особлива процедура притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави в тому числі президента держави.(Імпічмент)

44. Випадок випадкова дія що має зовнішні ознаки правопорушення у якій однак відсутній елемент вини складна заплутана юридична справа."((Казус (юридичний))

45.Законодавчий акт у якому систематизовані пори що належать до певної галузі. (Інститут)

46. Країна або територія позбавлена самостійності яка знаходиться під владою іноземної держави. (Колонія)

47. Дозвіл на заняття окремими видами діяльності якій оформляється і офіційно видається фізичними та юридичними особами відповідними або-спеціалізованими органами. (Ліцензія)

48. Особи які не досягли вісімнадцятирічного віку. (Неповнолітні)

49. Правова форма захисту особистих і майнових інтересів неповнолітніх-які не досягли 15 років та громадян визнаних судом недієздатними в наслідок душевної хвороби або недоумства. (Опіка)

50. Виборчий законодавчий орган держави. (Парламент)

1 ведучий: А зараз конкурс капітанів. У нашому бурхливому житті все та переплуталось... А, може, відповіді іноді і слід шукати на місці єдності протилежностей? Саме таким буде наступне завдання : злиття права і — алгебри, правові рівняння. Розв'язати його зможе тільки той, хто добре знає обидві ці науки.

Правове рівняння

А-термін, на який вперше отримує призначення суддя............... 5

Б - вік отримання паспорта.............................................................. 16

В-мінімальний вік засновника дитячих організацій...................... 15

Г - мінімальний вік кандидата в президенти.................................. 35

Д- пенсійний вік для чоловіків......................................................... 60

Ж - строк контракту у Національній гвардії України..................... З

З- максимальний строк дії доручення........................................... 25

І-мінімальний шлюбний вік для чоловіків....................................... 18

К-мінімальний термін відпуски......................................................... 24

Л - мінімальний шлюбний вік для жінок......................................... 17

М - граничний вік призову на дійсну військову службу............... 27

Н-вік, з якого громадянин несе адміністративну відповідальність. 16

О-вік, з якого громадянин несе матеріальну відповідальність..... 18

її - максимальний робочий час на тиждень.................................... 40

2 ведучий: А доки капітани розв'язують рівняння, ми проведемо конкурс для вболівальників, зміст якого полягає в тому, що, прочитавши запропоновану фразу "Незнання закону не звільняє від відповідальності", користуючись літерами слів з цієї фрази, скласти слова, які мають відношення до права. Наприклад : ветто,відповідальність, законність...

1 ведучий: А зараз слово капітанам . (Ведучий збирає рівняння, які розв'язували капітани). Слово надається журі яке оцінило конкурс капітанів та ділову гру, підведе підсумок всієї зустрічі.

2 ведучий: Наша сьогоднішня зустріч переконала, що ми живемо у правовій державі, де мешкає більшість законопослушних громадян.

У всякому разі хочеться на це сподіватись.

До нових зустрічей!