Батькам

Поділіться статтею з друзями: 

Державні послуги онлайн

єДокумент про освіту в застосунку «Дія»

   Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2024 року № 1/5833-24 та листа ДОН Чернівецької військової адміністрації від 19.04.2024 р. № 02-01-27/464 "Про сприяння внесенню інформації до ЄДЕБО для формування єДокументів про освіту в застосунку «Дія»"

інформуємо про наступне:

    Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1242 реалізується експериментальний проєкт щодо формування та застосування єДокумента про освіту. Після успішного тестування освітніх документів на Єдиному порталі державних послуг «Дія» (далі – Портал «Дія») з 22.03.2024 запущено у промислове використання застосунок
єДокумент про освіту. У застосунку наразі доступні документи про освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Реєстр), а саме:
свідоцтво про базову середню освіту, атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, диплом кваліфікованого робітника, диплом фахового молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста, диплом магістра, диплом доктора філософії та диплом доктора мистецтва (далі – Документи про освіту). У Реєстрі містяться
відомості та дані про Документи про освіту, виготовлені орієнтовно з 2000 року, крім інформації про випускників військових закладі ввищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), що видавались до 2016 року, та окремих документів про освітньо-науковий ступінь доктора філософії (доктора мистецтва), виданих до 2022 року.
   Якщо заклад освіти вніс необхідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) згідно з Положенням про ЄДЕБО, затвердженим наказом МОН від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за №1132/32584 (далі – Положення про ЄДЕБО), дані Документів про освіту автоматично вивантажуються з ЄДЕБО на запит Порталу «Дії», в якому формується єДокумент про освіту.
Документи про наукові ступені доктора наук, кандидата наук та про вчені звання професора, доцента, старшого дослідника не є документами про освіту, тому відсутні в ЄДЕБО та не відображаються на Порталі "Дія"
Для формування єДокументів про освіту в застосунку Порталу «Дія» у виключних випадках, коли заклади освіти не мають відповідних прав доступу до даних в ЄДЕБО для вирішення звернень власників Документів про освіту, ДП «Інфоресурс» за потреби та за зверненням власників Документів про освіту здійснюватиме внесення в ЄДЕБО дані, необхідні для створення карток фізичних осіб, додавання до карток даних Документів про освіту,реєстраційних номерів облікових карток платників податків, реквізитів документів, що посвідчують особу тощо, їх анулювання, інші необхідні зміни.
Принагідно інформуємо, що єДокументи про освіту можуть застосовуватися вступниками під час вступної кампанії для підтвердження отримання документа про відповідний рівень освіти.
     Також, надаємо для використання в роботі відповіді на найпоширеніші запитання громадян з приводу невідображення єДокументів про освіту в застосунку Порталу «Дія».

 

 

 

 

     Прийом дітей до 1-го класу на 2024/2025 навчальний рік

       Набір учнів до 1 -го класу здійснюватиметься відповідно до статті 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», про "Повну загальну освіту" Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», Постановою КМУ від 05.09.2023 №985 "Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів" .Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу  закладів загальної середньої освіти» та з метою безпечного та організованого прийому дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти Новоселицької міської ради та наказу відділа освіти Новоселицької ОТГ від 25.03.2024 р. №32 " Про прийом дітей до перших класів закладів середньої освіти Новоселицької міської ради  у 2024 році."

 Прийом заяв за формою  для зарахування до першого класу буде організовано з 27 березня  2024 року. 

Здійснювати зарахування до перших класів на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників (опікуна, іншого законного представника), інших документів, що визначені пунктом 4 розділу І Порядку та документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочитим або електронною поштою (за вибором заявника). Врахувати, що відсутність станом на 31 травня 2024 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні; оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 18 серпня 2024 року.

Право на першочергове зарахування до закладу освіти,  незалежно від дати подання заяву, мають:

    Діти, що проживають на території обслуговування закладу.

    Діти, старші брати сестри які уже навчаються у закладі освіти.

    Діти працівників закладу.

Для зарахування дитини до першого класу окрім заяви необхідно прикріпити такі документи:

* сканкопія свідоцтва про народження дитини;

 *сканкопія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу  про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (у випадку готовності, або при подачі оригіналів документів після карантину);

 *сканкопія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за потреби організації  інклюзивного навчання).

 

Всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?"

Дізнатися більше інформації про ментальне здоров’я можна також на сторінках у соціальних мережах:

Золоті заповіді батькам

Шановні батьки! Давайте вчитися виховувати наших дітей, пізнавати те, чого ми не знаємо, знайомитись з основами педагогіки, психології, права, якщо насправді любимо своїх дітей і бажаємо їм щастя. 

1.Ніколи не кажіть, що у вас немає часу виховувати свою дитину, бо це означатиме: мені ніколи її любити.

2.Не сприймайте свою дитину як свою власність, не ростіть її для себе, не вимагайтевід неї реалізації заданої вами життєвої програми і досягнення поставленої вами мети. Дайте їй право прожити власне життя.

3.Ніколі не навчайте тому,у чому самі не обізнані.

4.Вчіть дитину самостійно приймати рішення і відповідати за них.

5.Довіряйте дитині. Дозвольте робити власні помилки, тоді дитина оволодіє вмінням їх самостійно виправляти.

6.Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що любитимете її за будь-яких обставин.

7.Ніколи не давайте дитині негативних оцінкових суджень(«ти поганий», «ти брехливий», «ти злий»), оцінювати треба лише вчинки.

8.Намагайтеся впливати на дитину проханням — це найефективніший спосіб давати їй інструкції.

9.Не ставтеся до дитини зневажливо.

10.Будьте послідовними у своїх вимогах.

11.Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими (друзями, однокласниками, сусідами), а порівнюйте лише з тим, якою вона була вчора і якою є сьогодні.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ УСПІХ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї

1.Сприятливий мікроклімат у родині.

2.Спільна діяльність членів сім’ї.

3.Справедливий розподіл обов’язків, взаємодопомога та взаємопідтримка.

4.Спільний життєвий світогляд.

5.Оптимістичні настрої родини.

6.Особистий приклад батьків – головний метод родинного виховання (наслідування досвіду).

7.Шанування членів родини, повага до старших.

8.Бережливе ставлення до природи.

9.Активна участь дітей у сімейному житті.

10.Відсутність насилля в родині.

11.Збереження родинних традицій і звичаїв.

12.Відбір телепередач, інтернет-сайтів.

13.Любов до читання, створення родинної бібліотеки.

Любіть їх щиро, ніжно і натхнено,

Даруйте добрість, всю красу Землі.

Бо діти - диво, світле, сокровенне,

Вони ще ваші, поки ще малі...

 

А підростуть - у них свої стежини,

Свої ідеї, мрії і путі.

Але батьки для кожної людини

Найважливіші в їхньому житті.