Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Поділіться статтею з друзями: 

Стратегія розвитку 

Виписка з  Єдиного  державного  реєстру 

Статут 

Ліцензія  на  провадження освітньої  діяльності

Структура та органи  управління 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

Рішення про закріплення  території обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються 

Мова освітнього процесу

Вакантні посади

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

Результати моніторингу якості освіти за 2021/2022 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2021/2022 н.р.

Правила прийому дітей до загальноосвітнього навчального закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила  поведінки здобувачів  освіти

План заходів,  спрямованих  на запобігання та протидію  булінгу

Порядок  подання та розгляду  заяв про  випадки  булінгу в  закладі  освіти

Порядок  реагування  на доведені  випадки булінгу в закладі  освіти  та  відповідальність  осіб,  причетних  до булінгу

Кошторис на 2023 рік  

Фінанси

Курсова  перепідготовка

Відомості про навчально-методичне  забезпечення та інформаційне забезпечення на 2022/2023 н.р.

Атестаційна експертиза 

Свідоцтво про державну реєстрацію

Акт прийому готовності до 2022/2023 н.р.

Свідоцтво на право власності на нерухоме майно

Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік  (дошкільний підрозділ)

Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік  (І ступінь)

Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік  (ІІ ступінь)

Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік  (ІІІ ступінь)

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ СЛОБІДСЬКОГО НВК ЗА 2020-2021 Н.Р.