Правила прийому дітей до загальноосвітнього навчального закладу

Поділіться статтею з друзями: 

Правила прийому дітей до загальноосвітнього навчального закладу

 

   ​Зарахування дітей до 1 класу

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Детальніше  з наказом  та заявою про зарахування дітей до 1 класу можна ознайомитися за посиланням:https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/05/Poryadok%20zarahuvannya%20do%20pershogo%20klasu.pdf

Право на першочергове зарахування до закладу освіти,  незалежно від дати подання заяви, мають:

    Діти, що проживають на території обслуговування закладу.

    Діти, старші братисестри яких уже навчаються у закладі освіти.

    Діти працівників закладу.

Для зарахування дитини до першого класу окрім заяви необхідно прикріпити такі документи:

* сканкопія свідоцтва про народження дитини;

 *сканкопія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу  про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (у випадку готовності, або при подачі оригіналів документів після карантину);

 *сканкопія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за потреби організації  інклюзивного навчання).

При подачі оригіналів документів, необхідно також буде надати завірену у поліклініці копію довідки про щеплення, яку можна взяти у вашого педіатра чи сімейного лікаря.  

  Зарахування дітей до 2-11 класів

     Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

      Зарахування до 5 класу   відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку: до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування. .

     Зарахування до 6-9 класів відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

     Зарахування до 10 класу   відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку.

     Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

• заява батьків,

• копія свідоцтва про народження дитини,

• медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0).

• особова справа дитини,

• свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів).

Відповідно до п.11 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів під час переведення учня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться, подаються:

• заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

• письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:

• заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

• копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).