Правила прийому дітей до загальноосвітнього навчального закладу

Поділіться статтею з друзями: 

Правила прийому дітей до загальноосвітнього навчального закладу

    Правила прийому дітей у дошкільну групу "Малятко" 

   Директор зараховує дітей до дошкільної групи протягом календарного року на вільні місця в порядку черговості надання заяв про зарахування.

Пунктом 10 Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою від 12.03.2003 №305 (зі змінами)  визначено, що першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховують дітей, які:

- проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти — в разі її встановлення його засновником;   

   -     є рідними або усиновленими братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

- є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

- належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

- належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

- перебувають у складних життєвих обставинах і на обліку в службах у справах дітей;

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Батьки  повинні пред’явити директору оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини. Якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, дитину зараховують до закладу на загальних підставах.

Документи, які подають батьки

-   заява батьків або осіб, які їх замінюють про зарахування дитини до ЗДО;

 -   медичну довідку, видану відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2020 №1645-ІІІ, разом із висновком про те, що дитина може відвідувати ЗДО ;

 -   копію свідоцтва про народження дитини.

Директор зараховує д

   ​Зарахування дітей до 1 класу

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Детальніше  з наказом  та заявою про зарахування дітей до 1 класу можна ознайомитися за посиланням:https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/05/Poryadok%20zarahuvannya%20do%20pershogo%20klasu.pdf

Право на першочергове зарахування до закладу освіти,  незалежно від дати подання заяви, мають:

    Діти, що проживають на території обслуговування закладу.

    Діти, старші братисестри яких уже навчаються у закладі освіти.

    Діти працівників закладу.

Для зарахування дитини до першого класу окрім заяви необхідно прикріпити такі документи:

* сканкопія свідоцтва про народження дитини;

 *сканкопія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу  про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (у випадку готовності, або при подачі оригіналів документів після карантину);

 *сканкопія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за потреби організації  інклюзивного навчання).

При подачі оригіналів документів, необхідно також буде надати завірену у поліклініці копію довідки про щеплення, яку можна взяти у вашого педіатра чи сімейного лікаря.  

  Зарахування дітей до 2-9 класів

     Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

      Зарахування до 5 класу   відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку: до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування. .

     Зарахування до 6-9 класів відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

     Зарахування до 10 класу   відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку.

     Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

• заява батьків,

• копія свідоцтва про народження дитини,

• медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0).

• особова справа дитини,

• свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів).

Відповідно до п.11 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів під час переведення учня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться, подаються:

• заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

• письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:

• заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

• копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).