Документування діяльності і загальноосвітнього навчального закладу

Поділіться статтею з друзями: 

1. Документування діяльності навчального закладу полягає у фіксації за встановленими правилами па паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

2. Підставою для створення документів є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, переведення, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

3. Вирішення питань щодо організації та проведення навчально-виховного процесу, господарсько-фінансової роботи, а також питань, які стосуються всіх або окремих, в т. ч. і учнів викладаються у наказах, розпорядженнях, дорученнях.

4. В усіх випадках, документи, що видаються на підставі розпорядчих документів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дати їх підписання та номеру реєстрації.

5. Обговорення питань і рішення, що приймаються на засіданнях педагогічної ради, загальних зборах колективу тощо фіксуються у протоколах.