Перелік обов'язкової ділової документації

Поділіться статтею з друзями: 

1 Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних загальноосвітніх навчальних закладів).

2. Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професії. 3. Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчальною закладу.

4.Свідоцгво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу.

5.Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

6. Статут загальноосвітнього навчального закладу.

7. Книга наказів з основної діяльності.

8. Книга наказів з кадрових питань.

9. Книга обліку руху учнів.

10. Алфавітна книга запису учнів.

11. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.

12. Книга протоколів засідання педагогічної ради.

13. Книга обліку педагогічних працівників.

14. Книга обліку трудових книжок працівників.

15. Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.

16. Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

17. Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.

18. Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю (ведуть директор та його заступники ).

19.Книга протоколів загальних зборів (конференції) колективу загальноосвітнього навчального закладу.

20. Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу.

21. Книги протоколи піклувальної ради, батьківського комітету та учнівського комітету (якщо такі створені).

22. Класні журнали (1-4 класи, 5-9 класи, 10-12 класи ).

23. Журнали груп продовженого дня.

24. Журнали обліку пропущених і заміщених уроків.

25. Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції тощо.

26. Журнал обліку звернень та заяв громадян.

27. Контрольно-візитаційна книга.

28. Особові справи та медичні картки учнів.

29. Особові справи педагогічних працівників.

30. Табелі успішності учнів.

31 План роботи на поточний навчальний рік.

32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчальне-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

33. Навчальні плани та навчальні програми.

34. Атестаційні матеріали педагогічних працівники).

35. Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.

36. Учнівські квитки для учнів 14, 5-9 та 10-12 класів.

37. Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК та інші) ведеться відповідно до вимог та рекомендацій органів державної статистики.

38. Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки ведеться відповідно до вимог Кодексу Законів України про працю, нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України.

39. Конституція України, Закони України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

40. Нормативне правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

41. Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчальною закладу.

42. Акти державного інспектування загальноосвітнього навчального закладу.

43. Трудові книжки працівників ведуться відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Мінпраці, Мінгосту, Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року №58).

44. При необхідності Міністерство освіти і науки України, місцеві органи управління освітою можуть встановлювати додаткову відомчу звітність, інформацію (одноразову або постійну).

45. Розклад уроків для учнів 1-4 класів та 5-11 (12) класів.

46. Графік роботи гуртків, секцій, об'єднань тощо.

47. Графік проведення позакласних заходів.

48. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

49. Наочність з Правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.