ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ З РОДИН ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ (варіант 1)

Поділіться статтею з друзями: 

Дроздик Оксана Михайлівна

Практичний психолог

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ З РОДИН ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

 

Мета тренінгового заняття — формування психологічної стійкості дітей, спроможності до пристосування в складному світі.

Завдання:

•   формування позитивного мислення, віри в себе та свої сили;

•   формування гнучкості соціального поводження (вміння пристосуватися до нових надскладних умов з мінімальним негативним впливом на психіку);

•    профілактика та подолання тривоги, психоемо­ційного напруження.

Час: 2,5 год.

Учасники: діти, що потрапили у складні життє­ві обставини (діти-переселенці).

Вік: молодший та старший підлітковий вік.

Очікувані результати: підвищення віри в себе, зняття психоемоційного напруження, зниження рівня тривоги, вміння використовувати прийоми подолання стресу та вміння пристосуватися до нових умов життя.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Психолог. Сьогодні на занятті ми з вами поділимося одне з одним досвідом та набудемо нового, а також навчимося долати труднощі, мислити позитивно, знайдемо нових друзів та просто проведемо цікаво час.

          Вправа «Коло імені»

Для виконання цієї вправи психолог має знати імена учасників.

Усі учасники стають у коло, психолог по черзі запрошує в центр кола, наприклад, дітей з іменем Олена. Всі інші учасники починають аплодувати цим дітям. Так триває доти, поки всі учні не побувають у центрі кола.

    Вправа «Шляхи»

Психолог пропонує дітям сісти навколо ватмана та намалювати фломастерами шляхи одне до одного (хто до кого захоче).

Після того як діти закінчать малювати шляхи, психолог пропонує кожному біля сво­го шляху коротко написати свої очікування від заняття.

    Прийняття правил роботи в групі

II. ОСНОВНИЙ ЕТАП

    Вправа «Історія з життя»

Психолог пропонує школярам сісти в коло.

Інструкція: Зараз ви будете розповідати одне одному історії з життя. Це можуть бути ве­селі історії або сумні. Кожний, хто забажає роз­повісти історію з свого життя, може це зробити, а хто не бажає — може просто уважно слухати. Погляньте на цей «камінь» — це «камінь роз­повідей». Лише той, хто його тримає в руках, має право говорити. Всі інші тихо слухають. Щоб якомога більше дітей мали змогу розпові­сти про себе, кожен повинен постаратися роз­повісти свою історію за п’ять хвилин. Я буду стежити за часом.

Діти по черзі, тримаючи «камінь розпові­дей», розповідають історії з життя.

Обговорення

♦   Чи було у вас відчуття, що вас всі уважно

слухали?

♦   Що ви відчували під час розповіді?

♦   Чи пролунала розповідь, схожа на вашу?

♦   Чи розумієте ви тепер когось з учасників

краще?

    Вправа «Намалюй свій страх»

Перед початком вправи психолог пояснює учасникам завдання: їм потрібно намалюва­ти те, чого вони бояться найбільше, те, що їх турбує зараз. Для цього необхідно дати кож­ному учаснику великий аркуш паперу, олівці, фарби. Після малювання психолог пропонує учням ще раз поглянути на свої малюнки, а потім порвати, розрізати чи зім’яти їх та ви­кинути в смітник. При цьому психолог пояс­нює дітям, що більше цього страху в їхньому житті не буде, вони навчилися долати його.

     Вправа «Чарівна паличка»

По черзі кожному учаснику психолог дає «ча­рівну паличку». Той, до кого потрапляє «чарівна паличка», говорить про свої мрії, побажання.

     Вправа «Міцне дерево»

Психолог. Щоб протистояти неприєм­ностям у житті, необхідно бути сильним. На­справді не кожен може похвалитися, що він сильний, але це можна уявити й відчути тілом.

Спочатку необхідно похитатися з носків на п’ятки, відчути напруження м’язів ніг. Потім слід постояти, напруживши м’язи живота, ніг, грудей.

Постарайтеся відчути себе міцним дере­вом, коріння якого глибоко занурено в землю. Це дерево здатне витримати будь-яку негоду.

    Вправа «Глибоке дихання»

Психолог. Дихання заспокоює нервову систему, допомагає «вирівняти» емоції. Коли ми глибоко дихаємо, то позбуваємося думок, які нас турбують, відчуваємо, що можемо контролювати свої думки, а не підкорятися їм.

Глибоко вдихніть носом, порахуйте до 8, потім повільно випускайте повітря через рот (губи напівстулені), при цьому рахуйте до 16 або більше, скільки зможете. Відчуйте, як зникає напруження.

    Вправа «Рубання дров»

Кожному учасникові пропонується уявити в руці сокиру та п’ять дерев’яних колод.

Рубати треба за командою тренера, при­мовляючи при цьому: «Х-ха!»

Такий прийом допомагає поліпшити на­стрій і звільнитися від негативної енергії, що накопичується за день.

     Притча «Буря»

Якось один багатій протягнув струну від одні­єї вежі свого замку до іншої, щоб вітер пере її в арфу і всі могли  чути ніжні та мелодійні зву­ки. Вітерець грав навкруг замку, але музика не народжувалася. І ось одного разу вночі почалася буря зі зливою, звідусюди лунав грім та шаленів вітер. І саме в цей час повітря наповнили чудові мелодійні звуки арфи. Тож виходить, що потрібно було діждатися бурі, щоб викликати музику!

 

Обговорення

♦    Яку роль відіграла в цій притчі буря?

♦    Які асоціації виникають у вас, коли чуєте слово «буря»? (Конфлікт, біль, страх)

♦    Наведіть подібні приклади з життя, прислів’я, приказки (наприклад: Не було б щастя, так нещастя допомогло).

III. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

     Вправа «Шляхи»

Психолог пропонує дітям сісти навколо ватмана із зображеними на початку заняття шляхами і домалювати стежинки до тих учас­ників, до яких на початку заняття школярі не намалювали.

Після того як діти закінчать малювати шляхи, психолог пропонує кожному біля сво­го шляху коротко написати, чи справдилися їхні очікування від заняття, та відповісти, що сподобалося їм на тренінгу.

    Заключне слово психолога

Учасникам демонструють розбиту склянку, їм потрібно поміркувати, як зміниться те, що сталося. «Розбита склянка» — це щось таке, що нас засмучує, нічого ми змінити не можемо.

Після обговорення потрібно зробити ви­сновок, що у світі є багато речей, які ти не­спроможний змінити, однак можна змінити ставлення до них.

ЛІТЕРАТУРА

1.   Соціальний педагог. Всеукраїнська газета для со­ціальних педагогів та соціальних працівників. — 2011.— № 9.

2.   Психологічні тренінги в школі / Упоряд. Т. Шапо- вал. — К.: Шк. світ, 2006