ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ З РОДИН ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ (варіант2)

Поділіться статтею з друзями: 

Профілактична та корекційна робота спрямована на зняття стресів, посттравматичних стресових розладів у всіх учасників навчально-виховного процесу; психологічна допомога та соціально-правовий захист дітей, що потрапили в складні життєві обставини, постраждали від складних суспільно-політичних умов; переселенцям, біженцям, членам їх сімей; родинам учасників та загиблих у ході АТО.

Технологія соціально-психологічної допомоги в ситуаціях ПТСР

1.     Діагностичний етап.

Психологічний супровід роботи з дітьми, педагогами та батьками за даною проблематикою передбачає в першу чергу проведення діагностичних методик з метою визначення психологічного стану людини в конкретний момент, виявлення особистісних ресурсів для протистояння стресовим факторам. Зокрема, рекомендується використовувати: шкалу реактивної та особистісної тривожності (Спілберга – Ханіна), тест нервово-психічної адаптації; проективну методику «Людина під дощем», яка орієнтована на діагностику сили Его людини, її здатності долати несприятливі ситуації, протистояти їм, особистісних резервів і особливостей захисних механізмів. Дані методики розміщені на сайті ІППО ЧО, сторінка НМЦ ППСР, розділ «Психодіагностичний та корекційний інструментарій».

Окрім результатів діагностичних методик варто звернути увагу на прояв загальних ознак стресу чи посттравматичного стресового розладу  у дітей, які визначаються методом спостереження, шляхом спілкування з батьками та педагогами:

·        Загострені емоції: агресивні реакції, тривожні прояви;

·        Посилення страхів, поява випадкових страхів, яких раніше не було;

·        Регрес – повернення на ранні форми прояву поведінки (поява потреби у допомозі батьків для виконання чогось, якої не потрібно було раніше);

·        Відмова від їжі, порушення сну;

·        Підвищена активність або навпаки замкненість, пасивність (у залежності від типу НС);

·        Послаблення імунітету, загострення хронічних хвороб;

·        Постійний пошук самовираження через конфлікти з однолітками, незадоволення.

Нижче представлені поширені ознаки стресу в різних вікових групах:

 

Ознаки стресу у дітей та підлітків

Діти ясельного та дошкільного віку

Діти молодшого шкільного віку

Діти 10-12 років і підлітки

Злість

Недовірливість

Злість

Тривога

Скарги щодо головних болів і болів у животі

Втрата ілюзій

Проблеми з харчуванням і сном, включаючи нічні кошмари

Почуття, що тебе не люблять

Недовіра до всього світу

Страх самотності

Відсутність апетиту

Низька самооцінка

Дратівливість

Проблеми зі сном

Головні болі та болі в шлунку

Повернення до дитячої поведінки

Потреба часто ходити в туалет

Бунтарська поведінка

Тремтіння від страху

Байдуже ставлення до школи та до дружби

 

Неконтрольований плач

Переживання  відносно майбутнього

 

Аутизм

Аутизм

 

 

2.     Консультативний та корекційний етап

У консультативній роботі ефективним є спрямування людини на використання власного внутрішнього ресурсу для подолання стресу через застосуваннямоделі BASIC-PH – багатовимірної моделі подолання стресу та внутрішньої стабільності, розробленої професором Мулі Лаадом – директором Ізраїльського Центру попередження стресу. Основи моделі BASIC-PH – «Міст над прірвою»

У кризовій ситуації «Я» і «Світ» розриваються, їх потрібно з’єднати. Це можливо зробити через міст  BASIC-PH. У кожної людини є своя «мова» (досвід) подолання кризи. У кожної людини є шість каналів подолання стресу, але тільки два з них є домінуючими. В запропонованій моделі враховуються всі шість частин, з яких складається характерний для кожної людини стиль подолання:

1. Belief (віра): філософія життя, вірування та моральні цінності.

2. Affect (афект): почуття, емоції.

3. Social (суспільство): суспільний фактор – функція, приналежність, родина, друзі.

4. Imagination (уява): творчість, гра уяви, інтуїція.

5. Cognition (свідомість): знання, логіка, реальність, думки.

6. Physiology (фізіологія): фізична, чуттєва модальність та діяльність.

Віра. Цей спосіб подолання кризи базується на вмінні вірити: це може бути віра в Бога, влюдей, в чудо чи в самого себе. Система переконань, цінностей та смислів, надія,самооцінка, релігія, містицизм. Важлива будь-яка віра в щось. Коли нам зовсім важко, миможемо протягнути руки до неба і молити про допомогу.

Приклад: «у нашій родині ніколи не здаються», чи «Бог нас ніколи не покине».

Почуття. Серце – це скринька наших почуттів любові та ненависті, мужності табоягузливості, радості й печалі, ревнощів і симпатії. Цей спосіб подолання кризивимагає від нас, перш за все, виявити різні почуття та назвати їх своїми власними іменами.Потім вже буде спроба висловити розпізнані почуття найбільш прийнятними для кожноїлюдини способами, такими як: словесно – усно в особистій розмові, чи письмово врозповіді чи в листі; без слів – в танці, малюнку, в музиці, в драмі. Йдеться про прямий чиопосередкований вираз почуттів: можливість записувати в щоденник свої почуття чималювати свої почуття.

Суспільство. Даному способу подолання кризи притаманне прагнення до спілкування. Миможемо звертатися за підтримкою до сім'ї, до близьких чи до психологів. Ми можемо самідопомагати іншим постраждалим, занурюватися в суспільну роботу чи займати керівніпосади. Тобто, важлива соціальна включеність: прагнення бути серед людей, почувати себечастиною системи, організації і т.п. Знайти в інших людях підтвердження, що ти живий, чимось корисний, на щось впливаєш.

Гра уяви. Цей спосіб подолання кризи апелює до наших творчих здібностей. Завдяки уявіми можемо мріяти, розвивати інтуїцію та пластичність, мінятися, шукати рішення у світі грита фантазії, уявляти собі змінене майбутнє та минуле. Сюди ж відноситься почуття гумору,імпровізація, відволікання уваги, використання мистецтв і ремесел (рукоділля, гончарствотощо).

Розум. Спосіб подолання кризи через звернення до наших ментальних здібностей, до нашоговміння логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію, пізнавати та осягати нові ідеї,планувати, навчатися, збирати інформацію, аналізувати проблеми та вирішувати їх. Сюди жналежить порядок переваг, пріоритети, альтернатива та розмова з самим собою.

Діяльність. Спосіб подолання кризи через звернення до фізичної діяльності нашого тіла. Цей спосіб пов'язаний із такими здібностями нашого фізичного тіла, як здатність себе відчувати завдяки слуху, зору, нюху, дотику, смаку, відчуттям тепла та холоду, болі та задоволення, орієнтації на місцевості, внутрішньої напруги чи розслаблення. Цей спосіб включає в себе фізичні заняття різного виду (спорт та релаксація): зарядка чи виконання фізкультурних комплексів, ходьбу, фізичні зусилля чи роботу, прогулянку на природі, походи в гори і т.д.

Застосування моделі ВАSІС-РН

Мета застосування: в кризовій ситуації бажано надати людині допомогу, використовуючи її мову (досвід) подолання кризи, тобто допомогти людині згадати доступні для неї можливості подолання стресу та навчити людину самостійно використовувати здобуті знання та власний досвід.

Як навчитися слухати та чути «мову» ВАSІС-РН

Віра. Співрозмовник говорить про свої переконання: висловлює оптимізм, шукає сенс, намагається встановити закони, згадує про систему цінностей (віра в Бога, молитви).

Афект. В розповіді з'являються емоційні висловлювання; прохання про емоційну підтримку; слова, які означають почуття: «люблю», «горюю», «хвилююся», «мене бояться», «мене він злить». Невербальні прояви: вираз обличчя (виражена міміка), тон голосу (крик, шепіт), сльози або сміх.

Суспільство. Згадуються значимі родичі, друзі, люди, які займають ті чи інші посади. Говориться про відповідальність за інших, яку людина взяла на себе, про приналежність до тієї чи іншої групи (його дитина, ніхто не прийшов, міліція, вороги).

Уява. Людина звертається до уявного, мріє та розповідає про приємні думки, про «сни наяву»; використовує метафори, казкові образи; застосовує вирази «ніби», «як» («як грім серед білого дня», «ніби на іншій планеті», «ніби в кіно чи по телевізору»).

Розум. Людина розмірковує логічно, в її розповіді присутні всі деталі події, факти дуже точні, згадує точні дати, дає пояснення причини і наслідку. Для людини важлива інформація, способи вирішення проблеми, внутрішній діалог («я живу на такій вулиці», «там було дерево», «вона живе в такому місті»).

Фізичний аспект (тіло). Людина описує дії, фізичну активність, ігри,  розмір («великий», «малий), фізичні аспекти («сильний», «слабкий»), тілесні відчуття («втомився», «болить», «тяжко», «дуже холодно», «він сильний», «він побіг», «спав», «багато їм», «приймаю ліки»).

Використання моделі: важливо визначити канали та зрозуміти, що допомагало людині раніше справлятися з кризовими ситуаціями. Для цього треба дослухатися до того, як людина розповідає свою історію. Коли домінуючі канали визначені, треба до них долучитися, а потім підключити решту каналів. Важливо, щоб людина використовувала усі шість каналів – це розширить її здатність справлятися зі стресом. Людину треба переключити з її основного каналу та підключити інші, показати можливості або навчити. Ви можете розказати про модель ВАSІС-РН і запропонувати застосовувати її та допомагати іншим. Основний аспект даної моделі – поставити людину в активну позицію.
Також ви можете запропонувати людині звернутися до власного досвіду: згадати ситуацію переживання травматичної події, втрати та подумати, що їй тоді допомогло впоратися з ситуацією та як вона опановувала себе.