Аналіз виконання навчальних планів і програм

Поділіться статтею з друзями: 

1. Послідовність проходження навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему (відповідність проходження матеріалу календарному плануванню).

2. Кількість годин, які заплановані до моменту перевірки (доцільно до моменту перевірки заготувати справку, з якою звіряти фактично проведене число уроків).

3. Кількість фактично проведених уроків.

4. Виконання обов'язкового мінімуму практичних і лабораторних робіт.

5. Виконання обов'язкового мінімуму контрольних робіт.

6. Перевірка використання кількості годин, які відведено на повторення матеріалу, розв'язування задач.

7. Проведення консультацій, передбачених навчальними планами.

8. Проведення заліків і системи робіт для ліквідації прогалин з пройденої теми.