Інформатизація НВК

Поділіться статтею з друзями: 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НВК

На виконання Послання Президента України до Верховної Ради України, Національної доктрини розвитку освіти, основних заходів Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл та програми дій Уряду Міністерством освіти і науки України в липні місяці 2004 року школі було передано

НАВЧАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС

у складі:

1. Комп’ютер викладача
(на базі процесора класу Intel Pentium з засобами мультимедіа)
1 комплект
2. Комп’ютер учня
( на базі процесора класу Intel Celeron з засобами мультимедіа)
4 комплекти
3. Принтер 1 шт.
4. Сканер планшетний 1 шт.
5. Модем для підключення до мережі Інтернет 1 шт.
6. Програмно – методичне забезпечення для вивчення інформатики та інших навчальних предметів 1 комплект
7. Комплект комп’ютерних меблів 1 комплект

Постачальники:

Науково – методичний центр засобів навчання
Міністерства освіти і науки, ТОВ “БМС Трейдінг”.

На базі отриманого НКК та наявного комп’ютера ( на базі процесора класу Celeron з засобами мультимедіа) з вересня 2004 року у школі почав діяти кабінет інформатики.

Основною метою роботи кабінету інформатики є забезпечення належних умов для проведення навчально – виховного процесу та розв’язання завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24.

Завданнями кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти, профільного навчання у старшій школі.

Заняття у кабінеті забезпечують:

 •     Формування у учнів сучасної інформаційної картини світу.
 •     Формування умінь і навичок використання інформаційних технологій як важливої складової продуктивної діяльності громадянина в сучасному інформаційному суспільстві.
 •     Формування творчої особистості, розвиток в учнів теоретичного мислення, пам’яті, уяви.
 •     Виховання підростаючого покоління, спрямованого на формування в учнів високих громадянських і моральних якостей.

Кабінет інформатики нагороджений дипломом ІІІ ступеня за участь у обласному конкурсі "Кращий кабінет інформатики"(Наказ № 269 від 14.06.2005 року)

Можливість виходу у Всесвітню комп’ютерну мережу Інтернет (з 2005 р.) сприяла впровадженню нового якісного рівня інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Це позначилося на результатах участі учнів – членів гуртка інформаційних технологій у конкурсах, які проводить Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді:

 • жовтень 2007 р. – Відкритий обласний конкурс юних програмістів «Байт»:
  • І місце у номінації “Навчально-демонстраційна программа”,
  • ІІ місце у номінації “Програмування PASCAL”,
  • 2-а ІІІ-і місця у номінаціях “Графічний редактор PAINT”, “Домашнє завдання PAINT”.
 • Грудень 2007 р. - Обласний конкурс юних Web-дизайнерів та користувачів персональним комп’ютером:
  • І місце у номінації “Домашнє завдання”,
  • ІІ місце у номінації “ Web-дизайн”,
  • ІІІ місце у номінації “ Користувачі ПК”.

 

Схема використання інформаційно-комп’ютерних технологій навчання на уроках фізики в НВК: