Аналіз управлінської діяльності адміністрації НВК за 2017/2018 н.р.

Поділіться статтею з друзями: 

vАналіз  управлінської  діяльності  адміністрації  НВК за 2017/2018н.р.

Основними  напрямками  контрольно-аналітичної  діяльності  були:

-  адаптація  учнів 1,5 класів  до  навчання;

-  отримання  інформації  для  педагогічного  аналізу;

-  надання  методичної, практичної  допомоги  учителям;

-  створення  оптимальних  умов  для  навчання  і розвитку  дітей;

-  удосконалення  НВП, реалізація  шкільних  методичної,  виховної  проблем. Протягом  навчального  року  здійснювався  внутрішньошкільний  контроль,  було  вивчено  стан  викладання  предметів  та  рівень  навчальних  досягнень  учнів  з української мови, англійської мови, фізичної культури, ЗВ.

 Згідно  з  річним  планом  НВК  здійснювався  контроль  за  виконанням  рекомендацій,  наданих  під  час  контролю  адміністрації  НВК.  Усі  матеріали  внутрішньошкільного  контролю  узагальнено  в  наказах  по   НВК.

Згідно  з  наказом  № 35  від 27.04.2018 р. «Про  написання  підсумкових контрольних  робіт  за  2017/2018 н. р. з  основ наук»  дирекцією  НВК  були  проведені  контрольні  роботи  з  таких  предметів:    української  мови,  математики,  алгебри,   історія  України, англійська мова. 

            Результати   контрольних  робіт  були  узагальнені ,  виведений  середній  бал  по  предметах,  зроблені  відповідні  висновки.  Результативність  наведено  у  таблицях.

Результативність  контрольних  замірів  з  української  мови:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

3

11

11

-

-

1

10

5

45

5

45

91

100

9

4

13

13

-

-

1

8

9

70

3

22

92

100

8,7

5

9

8

2

25

1

12

3

38

2

25

74

87

7,4

6

12

11

-

-

2

18

6

55

3

27

82

100

8,2

7

8

7

1

14

1

14

2

29

3

43

72

86

8,3

8

12

11

-

-

1

9

6

55

4

37

91

100

8,5

9

4

4

-

-

2

50

2

50

-

-

50

100

7

10

8

8

-

-

2

25

4

50

2

25

75

100

8

11

7

4

-

-

2

50

1

25

1

25

50

100

7,5

Типові помилки в контрольних роботах з української мови:

- окреме написання слів у реченні;

- правопис іменників з прийменниками;

- пропуск , заміна букв;

- у перенесенні слів;

 - початок написання речення ;

- написання слів із буквосполученням  ьо ;

- розділові знаки при прямій мові, звертанні, діалозі, в складних реченнях, між однорідними членами речення, при уточнюючих членах речення, розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення;в реченні при вживанні сполучників.

- написання голосної після м’яких приголосних;

- вживання голосних після шиплячих;

- розділові знаки в складному реченні;

- розділові знаки при порівняльних зворотах;

- правопис іменників з суфіксом – ин- ;

- написання прислівників разом, окремо і через дефіс;

- ненаголошені  е-и в коренях слів;

 -подвоєння приголосних

 - чергування голосних в словах;

- перенос слів;

- написання не з дієсловами;

- розділові знаки в дієприслівникових зворотах.

Результативність  контрольних  замірів  з  математики:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

3

11

11

1

10

3

27

2

18

5

45

64

91

8

4

13

13

-

-

5

38

5

38

3

24

62

100

7,6

9

4

4

-

-

2

50

2

50

-

-

50

100

6,8

Типові помилки в контрольних роботах з математики у 3 і 4 класах:

 • при  розв’язуванні задач у виборі арифметичної дії;
 • в обчисленнях при розв’язуванні прикладів ;
 • в табличному множенні і діленні ;
 • при відніманні одноцифрових чисел від круглих.

Типові помилки в контрольних роботах з алгебри у 9  класі :

 • при записі одночленів у стандартному вигляді;
 • при обчисленні значень виразів;
 • при побудові графіків функції ;
 • при виконанні дій із числами записаними у стандартному вигляді;
 • при розв’язуванні систем нерівностей;
 • при доведенні нерівностей;
 • при побудові графіків функції y = ax2 +bx+c;
 • при розв’язуванні квадратних  рівнянь;
 • знаходження тригонометричних функцій;

      -    знаходження п –го члена арифметичної прогресії.

Результативність  контрольних  замірів  з  історії  України:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

10

8

8

-

-

1

12

4

51

3

37

88

100

8,4

11

7

5

-

-

2

40

2

40

1

20

60

100

8,2

Виконуючи завдання з історії учні 10 та 11  класів допустили помилки при характеристиці подій, у визначенні дат, частково висвітили питання, при встановленні відповідності між іменами та характеристикою історичних діячів,  хронологічної послідовності, зазнали труднощів при розв’язуванні тестових завдань та завдань історичної термінології.

Результативність  контрольних  замірів  з  англійська мова:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

3

11

11

-

-

4

43

7

57

-

-

57

100

6,5

4

12

10

2

20

4

40

4

40

-

-

40

80

6,3

5

9

9

2

22

4

44

3

34

-

-

34

78

5,4

6

12

11

-

-

5

46

6

54

-

-

54

100

6,3

7

8

8

2

25

3

38

3

38

-

-

38

75

6

11

7

6

-

-

5

84

-

-

1

16

16

100

6

В роботах допущені помилки:

 • граматичні помилки при розв’язані тестів;
 • у вживанні та утворенні часів дієслів;
 • в утворенні пасивного стану дієслів та непрямої мови;
 • порушений порядок слів у реченні.

Аналіз контрольних робіт з англійської мови показав, що більшість учнів оволоділи навичками письма, аудіювання, вміють складати розповіді на запропоновану тему, виконувати текстологічні завдання. Проте окремі учні  допускають помилки при вживанні займенників that, where, whose, who, перетворенні речень з прямою мовою в непряму, допускають помилки при вживанні часових форм дієслів Present Simple, Past Simple, Present Perfect, вживанні кількісних і неозначених займенників.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 3 класі  помічена тенденція  до  збільшення  середнього бала ( 0,4) з 8,6 до 9.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 6 класі з  помічена тенденція до  збільшення  відсотка   якості з 64% до 72%, та збільшення середнього бала з 7,5 до 8,2.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 9 класі помічена тенденція до  збільшення відсотка   якості з 34% до 50%, та  зменшення  середнього бала з 5 до  7.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 11  класі помічена тенденція до  зменшення  відсотка   якості з 58% до 50%, та  зменшення  середнього бала з 7,4  до  7,5.

                Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з алгебри учнів 9 класу виявлена розбіжність у 0,2 бали по середньому балу (з 7 до 6,8), та 16% по якості знань (з 66% до 50%).

           Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з історії України учнів 11 класу  виявлена розбіжність у 2,2 бали по середньому балу (з 6 до 8,2), та 16 % по якості знань (з 44% до60%), по успішності 28 % (з 72% до 100%).

           Порівнюючи результати  даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з англійської мови учнів 7 класу  виявлена розбіжність у  12% по якості знань (з 50% до 38%).

           При написанні контрольної роботи  з англійської мови учні 11 класу допустили помилки при узгодженні форми часів та при написанні твору. Порівнюючи результати даної контрольної роботи за І семестр з англійської мови учнів 11 класу  виявлена розбіжність у 1,2  балів  по середньому балу (з 4,8 до 6), та зменшення 1% по якості знань (з 17% до 16%).   

На виконання плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2017/2018 навчальний рік, вивчено стан викладання предметів:

  - української мови;

-  англійської мови;

-  фізичної культури;

 - ЗВ.

Згідно з річним планом роботи НВК  у листопаді  2017  року був здійснений предметно-узагальнюючий контроль стану викладання української  мови у 

6,7,8,10,11 класах.  Українську  мову у  цих  класах  викладає  Бойчук  І.О.- спеціаліст  вищої  категорії,  педагогічне  звання  «старший  вчитель», педагогічний  стаж -25  років.

Вивчення стану викладання української мови здійснювалося за такими напрямами:

 • виконання навчальних планів і програм, реалізація рекомендацій Міністерства освіти та Чернівецького ОІППО щодо викладання у 2017/2018 навчальному році;
 • формування в учнів умінь і навичок зв’язного мовлення, зв'язок з іншими напрямами роботи з розвитку мовлення;
 • збагачення словникового запасу учнів з погляду лексичної та граматичної будови;
 • засвоєння норм української літературної мови;
 • науково-теоретичний рівень викладання;
 • планування навчального матеріалу, підбір тестових, індивідуальних, диференційованих завдань, наочності, використання ІКТ тощо;
 • дотримання вимог єдиного орфографічного режиму;
 • ефективність використання міжпредметних зв’язків;
 • методика перевірки рівня знань учнів та повторення пройденого матеріалу,
 • упровадження активних форм і методів навчання;
 • раціональне використання робочого часу;
 • ведення шкільної  документації;
 • результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів;
 • робота  з  обдарованими  учнями.

За переліченими напрямами були відвідані уроки, вивчено документацію вчителя та учнівські зошити, проведено моніторинг навчальних досягнень учнів, аналіз і самоаналіз уроків, проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення процесу викладання, завдяки чому одержано об’єктивну характеристику роботи вчителя, виявлено позитиви у викладанні рідної мови.

               Серед основних завдань навчання української мови, які ставить  Ірина  Олександрівна  перед  кожним  уроком, варто виділити такі:

 • удосконалення змісту уроку, посилення його комунікативної спрямованості в єдиній системі організації навчально-виховного процесу;
 • формування мовних і мовленнєвих компетентностей учнів засобами інтерактивних технологій;
 • забезпечення необхідної мотиваційної основи навчальної діяльності учнів;
 • удосконалення форм і методів навчальної і позанавчальної роботи зі старшокласниками з метою підготовки до ЗНО ;
 • упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій для підвищення ефективності навчальних занять;
 • вільне вираження думок і почуттів у різних сферах суспільного життя;
 • оволодіння культурою мовлення;
 • засвоєння основних усних і письмових норм української літературної мови, її виражальних лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів тощо.

Всі уроки Бойчук І.О. спрямовані на досягнення головної мети - навчання української мови, що полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її 4 стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.

             Інновації, які охопили сучасну освіту, органічно вплітаються в навчально-виховний процес. Їх активно впроваджує  І.О.,  її уроки вирізняються:

 • сучасністю (постійним прагненням до новизни й удосконалення змісту);
 • оптимальністю (спробами досягти навчально-виховних цілей при економному використанні часу);

інтегральністю (синтезом знань із мови, літератури, історії, художньої культури, краєзнавства, музики, живопису, театрального мистецтва тощо).

         Вчитель постійно збагачує словниковий запас учнів, ознайомлюючи їх з новими словами, образними, поетичними, емоційно забарвленими, і працює над тим, щоб ці слова увійшли до активного словникового запасу.

Широко застосовується технологія диференційованого навчання, яка виявляється не лише в диференціації навчального матеріалу, а головним чином у диференціації допомоги учням ( одні учні потребують більше допомоги, іншим вчитель допомагає епізодично, окремим надає певну самостійність). Учні класу поділяються на групи, можуть працювати в парах або індивідуально. Вчитель застосовує традиційні і нетрадиційні форми роботи на уроці, оптимально застосовує інтерактивні форми роботи, завдяки яким учні залучаються до активної навчальної роботи, вдало поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи. Прагнучи досягти визначеної мети уроку, вдумливо добирає дидактичний матеріал, складає чітку систему контрольних завдань і запитань, педагогічно раціонально використовує ІКТ.

Уроки  Ірини  Олександрівни  відзначаються чіткістю, цілеспрямованістю,вмілим добором найбільш ефективних для даного уроку видів роботи, умінням зробити граматичний матеріал доступним і цікавим для учнів, вмінням підтримувати у дітей активність і інтерес протягом всього уроку.

Для  виявлення  рівня  навчальних  досягнень  учнів  з української мови  було  проведено контрольні роботи  для  учнів 6,7,8 класів  у  формі  диктанту,  для  учнів  10,11  класів – у  тестовій  формі.  Результативність:

6 клас

Писали 11 учнів. З них на:

В.р. –2     18%

Д.р. –5    46%              

С.р. – 3    27%

П.р. – 1    9%

Середній бал – 7,5

Якість – 64%

Успішність – 91%

Типові помилки:

 1. Правопис м’якого знака.
 2. Написання прийменників окремо.
 3. Написання складних слів через дефіс.
 4. Ненаголошені е,и.

7 клас

Писали 8  учнів. З них на:

В.р. –1     12,5%

Д.р. –3    37,5%

С.р. – 3    37,5%

П.р. – 1    12,5%

Середній бал – 7

Якість – 50%

Успішність – 87,5%

Типові помилки:

 1. Правопис  слів з апострофом.
 2. Написання не-  з різними частинами мови.
 3. Правопис наголошених та ненаголошених  е,и.

8 клас

Писали 11 учнів. З них на:

В.р. –3     28%

Д.р. –4    36%

С.р. – 4    36%

П.р. – 0

Середній бал – 7,9

Якість – 64%

Успішність – 100%

Типові помилки:

 1. Правопис прислівників.
 2. Правила подвоєння приголосних.
 3. Написання складних слів через дефіс.
 4. Ненаголошені е,и.

10 клас

Писали 7 учнів. З них на:

В.р. –2     28%

Д.р. –5    71%

С.р. –     0

П.р. – 0

Середній бал – 8,9

Якість – 100%

Успішність – 100%

Типові помилки:

 1. Чергування голосних.
 2. Велика, мала літера.
 3. Правопис слів іншомовного походження.
 4. Подвоєння приголосних.
 5. Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

11 клас

Писали 4  учнів. З них на:

В.р. –2     50%

Д.р. –2    50%

С.р. – 0

П.р. – 0

Середній бал – 9,3

Якість – 100%

Успішність – 100%

Типові помилки:

 1. Розділові знаки при відокремлених членах речення.
 2. Визначення рядка з орфографічною помилкою.
 3. Визначення рядка в якому подано прості речення.
 4. Помилка у слововживанні словосполучень.
 5. Помилка при знаходженні слів – синонімів.

 Перевірка класних журналів показала, що вчитель української мови виконує навчальну програму, зокрема уроки розвитку мовлення та обов’язкові види контрольних робіт. Оформлення сторінок журналів здійснюється у відповідності до інструкції щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів з української мови.

 Перевірка робочих та контрольних зошитів учнів з української мови, з метою виявлення якості перевірки зошитів Бойчук  І.О., дотриманням єдиного орфографічного режиму та виявлення ефективності роботи вчителя  з підвищення орфографічної пильності учнів, показала що Ірина  Олександрівна  дотримується єдиного орфографічного режиму. Зошити перевіряються регулярно, відповідно до нормативних вимог. В цілому, стан перевірки зошитів знаходиться на достатньому рівні. Обсяг класних і домашніх робіт відповідає нормативним вимогам. Якість перевірки учнівських робіт задовільна, пропущених учителем  помилок не виявлено. Аналізуючи письмові роботи, можна зробити висновок,  що вчитель проводить на уроках різноманітні види роботи: письмо під диктовку, різного роду списування, письмо по пам`яті, вибіркові, зорові та попереджувальні диктанти, творчі роботи, самостійні роботи на різних рівнях, словникову роботу, письмо.

Результативність  ЗНО  з  української  мови:

 

Рік

Середній  бал   бал

2015

5

2016

4,2

2017

5,6

Результати  роботи  з  обдарованими  учнями

2013/2014 навчальний рік:

          Команда учнів НВК брала участь у ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика і показала такі результати:  Майданська Віталіна  (10 клас) - ІІІ місце.
     Учні НВК брали участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі  імені Тараса Шевченка: Сафроній Діана (8 клас) –   ІІІ місце, Булиховська Діана 9клас – ІІІ місце.
2014/2015навчальний рік:

 • нагороджено Дипломом ІІ ступеня  переможця ІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ученицю 5 класу Федоряк Діану;
 • нагороджено Дипломом ІІІ ступеня  переможця ІІ етапу 15 Міжнародного конкурсу з української мови ученицю 9 класу Віщак Юліану

  2015/2016 навчальний рік:

Команда учнів НВК брала участь у ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика і показала такі результати:
•  Майданська І.О. - 9 клас - ІІІ місце

•  Віщак Ю.С. -  10 клас - ІІІ місце

   Окрім цього, учні НВК брали участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі  імені Тараса Шевченка 

  •Федоряк Діана Олександрівна (6клас) –   ІІІ місце
  2016/2017 навчальний рік:

Учениця 11 класу  Віщак Юліанна стала переможцем  ІІ ступеня переможця ІІ етапу 7 Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.                                  

2017/2018 навчальний рік:

Федоряк Діана учениця 8 класу  нагороджена  дипломом  ІІ ступеня  як  переможець  VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка. 

Заслуговує  особливої  уваги  позакласна  робота  з  предмету,  яку  проводить  Ірина  Олександрівна  з  учнями  НВК.

 • Міжнародний день рідної мови                    
 • Шевченківський тиждень
 • День  української  писемності та мови

На  високому  рівні  Бойчук  І.О.  провела 18.11.2016 р.  майстер - клас для вчителів українськоїмови та літератури Новоселицького  району на  тему: "Упровадження  технологій  інтерактивного  навчання  та  розвитку  кри-тичного  мислення  на  уроках  української    мови  та  літератури» .

Згідно з річним планом  адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень протягом  вересня-жовтня   у  НВК проводилося вивчення якості викладання та рівня навчальних досягнень з англійської мови  у  1-7 класах..

         Англійську мову викладає вчитель: Мукомел  Людмила Василівна,  кваліфікаційна категорія  «спеціаліст  ІІ  категорії», має педагогічний стаж роботи 14  років, викладає у 1-7 класах, навантаження складає 18 годин.

         Освіта вища, закінчила у  2008 році  Чернівецький  національний  університет ім. Ю.Федьковича. Спеціальність: мова  та  література (англійська). Кваліфікація: філолог викладач  англійської  мови  та  літератури.  Стаж роботи: 14 років. Курси- 2016р.  Атестація- 2009 р. Кваліфікаційна  категорія:  спеціаліст  другої  категорії. Проблема над якою працює  вчитель: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови».  Інтерактивне  навчання – це  навчання,  основане  на  діалогічному  мовленні,  в  ході  якого  здійснюється  взаємодія  вчителя  і  учня.  На  уроках  Мукомел  Л.В.  впроваджує такі  елементи  інтерактивного  навчання:  дискусія,  рольові  ігри,  робота  у  парах,  незакінчене  речення, робота  у  групах,  мікрофон  та  ін.

Характерним  для  більшості  уроків  Людмили  Василівни  є  використання  інформаційно-комп’ютерних  технологій.  Це  допомагає  «оживити»  урок, зацікавити  учнів,  пробудити  їх  до  активної  співпраці  з  учителем.  А  саме  учні  мають  змогу  переглядати  навчальні  фільми, мультимедійні  презентації, педагогічні  програмні  засоби, відеопісні.

У  своїй  педагогічній  діяльності  Людмила  Василівна  широко  впроваджує  технології  проектного  навчання.  Проект – це  вид  навчальної  діяльності,  у  якій  задіяні  досвід, уява,  знання та  величезне  бажання  поділитися  з  іншими.

Застосування  навчальної  проектної  технології  в  НВК як  під  час  уроків  так  і в  позаурочній  роботі  дає  можливість  створити  додаткову  мотивацію.  Учні  виконують  проекти  тому,  що  це  їм  цікаво.  Тематика  проектів  дуже  різноманітна.  Результатом  проекту  є  плакат,  картки,  словник  у  малюнках,  індивідуальна  розповідь,  таблиця,  письмова  розповідь  з  іллюстраціями,  малюнок  із  надписами,  проведене  свято  тощо.

Ми  не  повинні  полишати  дитину  радощів  відкриття,  пошуку, не  давати  їй  готових  висновків,  правил.  Де  це  можливо,  нехай  дитина  сама  до  цього  дійде.Приклади  учнівських  проектів:   «Моя  сім’я»,  «Мої  іграшки»,  «Я  люблю  природу»,  «Улюблені свята»,   «Я  ходжу  до  школи»  та  ін.

         Мукомел  Л.В.  ставить перед собою завдання при вивченні англійської мови формувати у  вихованців комунікативну  компетенцію шляхом здійснення усного мовленнєвого спілкування; вчить розуміти на слух зміст тексту; читати й розуміти тексти різних жанрів.

Аналіз відвіданих уроків продемонстрував наступне: Мукомел  Л.В.  проводить уроки відповідно до навчальних програм і календарно-тематичного планування. Записи в журналі відповідають вимогам. Методичним змістом всіх її уроків є комунікативність. Початок уроку відповідає вимогам:  вихованці вітаються англійською мовою, черговий звітує про відсутніх та про дату і день проведення уроку. У випадку запізнень вихованці іноземною мовою просять вибачення та дозволу зайти в клас. Вчитель  використовує переважно традиційну методику навчання іноземній мові, дотримуючись діалогічного, монологічного, пояснювального та творчого методу. З інтерактивних технологій використовує роботу в парах та  малих групах. Матеріал викладається логічно і послідовно, раціонально використовуються   засоби навчання. Людмила  Василівна поєднує всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма. Під час перевірки знань учнів з лексики проводить словникові і вибіркові диктанти. З метою розвитку зорової і слухової пам’яті у школярів  проводить гру «знайди відповідність». В початкових класах організовує ігри «Злови звук», «закресли іграшки названі вчителем на малюнках». На уроці по темі «Передсвяткові клопоти» п’ятикласники  відгадували свята граючи в гру «Так чи ні».  На уроках проводиться вивчення поетичних рядків, читання скоромовок.

Вчителька застосовує міжпредметні зв’язки, так при вживанні граматичної структури пасивного стану дієслів минулого, теперішнього та майбутнього часу актуалізує знання учнів з української мови. Вчить вихованців відстоювати свої погляди, захищати свою точку зору, формувати своє ставлення до різних проблем. Формує в них навички навчальної праці, готує їх до самоосвітньої роботи. Поширеним є використання  автентичного матеріалу: листів, листівок, оголошень, реклами, журнальних і газетних публікацій. Для закріплення лексичних одиниць використовує картки, таблиці. Звертає увагу на вимову учнів, спонукає до роботи пасивних.

Рівень навчальних досягнень учнів учителя при написані контрольних робіт був таким:

Клас

Всього

учнів

Роботу писали

ПР

СР

ДР

ВР

СБ

Якість/

Успішність

5

9

7

-

5уч./ 72%

1уч./ 14%

1уч./ 14%

6,1

28% /100%

6

12

9

-

3уч./ 33%

6уч./ 67%

-

7,2

67%/ 100%

7

8

5

-

1уч./ 20%

4уч./ 80%

-

7,6

80%/ 100%

Типові  помилки, допущені  учнями  при  написанні  контрольних  робіт:

Перевірка зошитів показала, що зошити ведуться в усіх класах. Кількість зошитів відповідає кількості учнів. Оформляються класні та домашні роботи,  але обсяг записів у зошитах незначний. Роботи  перевіряються відповідно вимог до перевірки письмових робіт. Зошити підписані та обгорнуті, але записи в більшості зошитів оформлені некаліграфічно, неохайно, мають непривабливий вигляд. Якість ведення більшості зошитів низька та середня, робота над помилками ведеться несистематично, диференціація при   виконанні завдань не виявлена.

Під час перевірки якості знань учнів виявлено, що домашні завдання виконуються не систематично, поверхово.

Треба відмітити позакласну роботу вчителя англійської мови  Мукомел  Л.В.

Вихованці Л.В. активні члени Всеукраїнських конкурсів з англійської мови «Пазл» та «Гриінвіч».

На виконання плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2017/2018 навчальний рік, вивчено стан викладання предмета  «Фізична культура » у   1-4,5-11 класах НВК.

Вивчення стану викладання фізичної культури та  роботи вчителя  фізичної культури Попова В.О. проводилось з таких питань:

 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, змісту навчання, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • наявність та якість поурочних та календарно-тематичних планів;
 • відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;
 • методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;
 • рівень навчальних досягнень учнів.

Попов В.О.- спеціаліст вищої категорії, має звання «Старший вчитель», педагогічний стаж – 20 років.  В роботі керується навчальними програмами, ознайомлений з методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками та  бере участь  у роботі районнного МО вчителів фізичної культури.Було вивчено документацію вчителя, відвідані уроки. Завдяки цьому отримано необхідну інформацію щодо системи роботи вчителя та організації навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури, проводяться на базі спортивного майданчика та спортивної кімнати.

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в 6-8,10,11 класах є урок. Попов В.О. дотримується вимог до сучасного уроку фізичної культури: забезпечує оптимізацію навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійсненням міжпредметних зв’язків; забезпечує єдність освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу; формуює в учнів уміння і навички самостійно займатися фізичними вправами; забезпечуює диференційований підхід до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами; використовує різноманітні організаційні форми, засоби, методи і прийоми навчання; сприяє досягненню оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я. На більшості відвіданих уроках і позакласних заняттях оптимально були розв’язані триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також розвивались  в учнів краса рухів, постава, грація,  виховувалось терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до досягнення гуманної перемоги. Вдало використовувались методи заохочення, що сприяло підвищенню результативності діяльності школярів.

    Оптимально дозуються  фізичні навантаження на уроках. При цьому застосовуються  різні засоби: повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності. На постійному контролі педагога школярі, які за станом здоров’я віднесені не до основної групи з фізкультури, та ті, які погано себе почувають на уроці. Виконується  систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям. Під час підготовчої частини вчитель організує учнів, зосереджує увагу, створює добрий емоційний настрій, готує учнів до виконання вправ основної частини. На заключній частині приводиться  організм учнів у відносний спокійний стан, визначаються домашні завдання, підбивається  підсумок уроку, здійснюється оцінювання учнів.

 Результативність навчальних досягнень учнів з фізичної культури:

Клас

ПР

СР

ДР

ВР

Середній бал

Якість знань

Успіш-

ність

6 клас

Стрибки у довжину з місця

-

-

4/57%

3/43%

10,4

100

100

7 клас

Біг на 30 м

-

-

-

1/100%

7

100

100

8 клас

Біг на 30 м

-

1/14%

-

6/86%

10

86

100

 

10 клас

Стрибки у довжину з

розбігу

 

 

-

 

-

 

1/50%

 

1/50%

 

10

 

100

 

100

11 клас

Стрибки у довжину з

розбігу

 

-

-

1/34%

2/66%

9,6

100

100

Результативність участі учнів НВК у спрортивних змаганнях:

- Воєнізований крос – ІІІмісце, 2013 рік;

- Районні спортивні змагання  з Шахів у 2015 та 2017 роках – ІІІ місце;

- Турнір з футболу пам’яті тренера  Коваленко Ж.І., 2016р. – І м., (Дацький        Вадим - кращий гравець);

- Районні спортивні змагання  з настільного тенісу, 2016, 2017 р. – ІІІ місце;

-Районні військово-спортивні змагання з п’ятиборства: Зайцев Дмитро (Стрільба з ПГ) – ІІм.,       Кожухар Діана (Піднімання тулуба (Прес)- ІІІм. -2016 р.;

-Обласні змагання  Громадської організації «Всеукраїнської асоціації сільського футболу України»  з міні-футболу, команда НВК 2000-2001р.н. – І місце;

-  Фінальні Всеукраїнські змагання Громадської організації «Всеукраїнської

       асоціації    сільського футболу України»  з міні-футболу, Дацький Вадим у складі                      команди  району – І м. та кращий гравець турніру.

В  НВК проводиться різноманітна позакласна спортивно-оздоровча робота з учнями.  На високому рівні проведений Олімпійський тиждень. Згідно плану   проведено ряд заходів:

-08.09. – Футбольний день. Міні футбол 5-6 класи, 8-11 класи;

-11.09 -  Олімпійський урок на тему: «Олімпійські ігри: історія та сьогодення»;

- 12.09 -  День бігуна;

- 13.09 – Конкурс малюнків на тему «Олімпійські ігри»;

- 14.09 – День стрибуна.

Заслуговує уваги стаття Попова В.О. «Олімпійський тиждень в Слобідському НВК» в газеті «Слово правди» № 38 від 22 вересня 2017 року.

Вивчення стану викладання фізичної культури та  роботи вчителя  фізичної культури Топорівського В.В. проводилось з таких питань:

 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, змісту навчання, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • наявність та якість поурочних та календарно-тематичних планів;
 • відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;
 • методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;
 • рівень навчальних досягнень учнів.

Топорівський В.В. має повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та працює вчителем фізичної культури у НВК з 2001 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,присвоєну рішенням атестаційної комісії Слобідського НВК від 14.03.2014 року. У поточному навчальному  році має педагогічне навантаження 18 годин на тиждень.

В роботі керуються  діючими навчальними програмами, ознайомлений з методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками .

Суть технології, за якою працює Топорівський В.В., полягає в особистісно-орієнтованому характері навчання, індивідуальному підході до кожної дитини при організації занять фізичною культурою, у формуванні усвідомленої потреби у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-творчій діяльності.

На уроках належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров’я учнів. Всі учні НВК пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд і допущені до занять з фізичної культури та відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану здоров'я. Оформлено листки здоров'я, які знаходиться в класному журналі кожного класу.

Дохідливо та логічно подається навчальний матеріал, концентрується увага учнів на основних поняттях, добираються цікаві факти з життя. Учитель дотримується головних вимог до сучасного уроку фізкультури:  забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої  спрямованості; формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та реалізації міжпредметних зв’язків.

Відвідані уроки проводяться відповідно до структури, що складається з 3 частин: підготовчої, основної, заключної. Під час підготовчої частини проводиться: шикування, повідомлення завдань уроку, стройові вправи, загальнорозвиваючі вправи на місці. Основна частина  уроку містить: повторення раніше вивченого, рухливіестафети. Під час заключної частини проводиться: шикування, підведення підсумків уроку, вправи на відновлення дихання. Протягом уроку вчитель слідкує за ЧСС учнів. Домашнє завдання творче: знайти інформацію про відомих футболістів, гімнастів  України. Здійснюється індивідуальний підхід до учнів, враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей учнів. На постійному контролі вчителя  школярі, які за станом здоров’я віднесені не до основної групи з фізкультури, та ті, які погано себе почувають на уроці. Виконувався систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям.

           Забезпечує таку результативність: у 1-4 класах оцінювання вербальне, у 5,9 класах: ВР – 80 %; ДР – 20 %; СР – 0 %; ПР – 0 %.  Якість знань –100%, успішність – 100 %. Середній бал – 10.  

         У 2016 році пройшов  навчання  та успішно завершив теоретичний та практичний курс програми підготовки футбольних арбітрів України та отримав свідоцтво Федерації футболу України. У  травні 2017року  був активним учасником  XІV-ї  районної  спартакіади працівників освіти.

       З  04 по  08. 09. 2017 р. провів Олімпійський тиждень у 1 – 4 класах . У 2017/2018 н.р. став лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018 » у номінації «Фізична культура».

На виконання плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2017/2018 навчальний рік, вивчено стан викладання предмета  «Захист Вітчизни» у   10,11 класах НВК.

Вивчення стану викладання  предмету  «Захист Вітчизни» та  роботи вчителя  проводилось з таких питань:

 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, змісту навчання, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • наявність та якість поурочних та календарно-тематичних планів;
 • відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;
 • методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;
 • рівень навчальних досягнень учнів.

Викладає предмет – Попов В.О., категорія вища, старший вчитель, педагогічний стаж – 19 років. Вчитель  забезпечує виконання державних документів та навчальних програм, дотримуюється методичних рекомендацій, застосовуює активні форми та методи викладання предмета «Захист Вітчизни».

Методична підготовка Попова В.О. на достатньому рівні, хоче сам вчитель  не проходив строкову службу в лавах Збройних сил України. Регулярно відвідує курси підвищення кваліфікації при ОІППО (вересень 2017 рік), районні семінари вчителів Захисту Вітчизни. Пройшов навчання протягом 10 днів територіальної оборони на полігоні «Прибан» у  Сторожинецькому районі в селі Робча. Виконавча дисципліна викладача на високому рівні. Документація ведеться систематично.

Протягом навчального  року проводилася велика робота по здобуттю навичок військової ввічливості, покращенню зовнішнього вигляду, дотриманням учнями вимог стройового Статуту.

Всі плануючі документи по військово-патріотичному вихованню відпрацьовані в повному обсязі. Проводяться зустрічі з учасниками бойових дій, ветеранами війни,  спортивні змагання, екскурсії у бойові частини.

Основною організаційною формою навчання предмета «Захист Вітчизни» є урок, який проводиться вчителем згідно з навчальним планом та Програмою.

                    Особливістю проведення уроків  є їх спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях.     

                     Перевірку засвоєння раніше вивченого матеріалу (опитування) Попов В.О. поєднує з викладанням нового матеріалу, що сприяє ефективнішій розумовій діяльності учнів над новим матеріалом, посилюється навчальна функція уроку. При поясненні нової теми використовує методи: словесний. наочний, репродуктивний та рызноманытны  форми: фронтальне опитування, бліц – турнір, бесіда, робота з таблицями, з підручником, демонстрація.

На уроках звертаэться увага на ТБ при поводженні зі зброєю. Застосовуються  основні методи навчання: викладення нового матеріалу, закріплення, перевірка, тренування, контроль вивченого матеріалу.

       При проведенні уроків на заняттях з предмета «Захист Вітчизни» Попов В.О. застосовує лекції, урок-семінари, співбесіди, консультації, військово-спортивні ігри, екскурсії, кіно - уроки, практичні роботи, самостійні робота.

У заключній частині уроку учитель підбиває підсумки заняття, оголошує оцінки, відзначає характерні помилки й недоліки, дає завдання для самостійної  роботи, орієнтує учнів на наступне заняття.

 На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання відносини між учнями і викладачем предмета будуються на основі вимог статутів Збройних Сил України.

В кінці навчального року проводяться навчальні стрільби з юнаками 11-х класів. Учні отримують практичні навички з тактичної підготовки, військової топографії, більшість із них виконують практичні стрільби бойовими набоями з автомата Калашникова.

На уроках Попов В.О. використовує інформаційні технології, що дає можливість унаочнити уроки, здійснити міжпредметні зв’язки.

Згідно з розкладом учитель проводить уроки в спеціально обладнаному кабінеті ЗВ або на шкільному майданчику.

Велику увагу Попов  В.О. приділяє позакласній роботі з предмета.Проводяться  заходи патріотичного спрямування («Козацькі забави», військово-спортивні ігри, зустрічі з військовими, екскурсії до військової частини). Вчитель ділиться досягненнями через періодичну  пресу:

- газета  «Слово правди» від  05 грудня 2014 № 52,  стаття «На екскурсію до військової частини»;

- газета «Освіта Буковини» стаття «Доброчинність починається з дитинства».

На високому рівні Попов В.О.  проводить День ЦО (квітень кожного року). 30.12.2017 року в рамках Тижня Безпеки життєдіяльності пройшов День Цивільного Захисту. Учням та працівникам НВК вчителем Захисту Вітчизни Попова В. О. була представлення презентація на тему: «Надзвичайні Ситуації та дії під час НС». Була організована виставка засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри, медичні засоби допомоги та приладів вимірювання рівня радіації.

08 грудня 2017 року проведена тематична лінійка «День Збройних Сил України». Валерій Олексійович Прові змістовну презентацію та нагородив учнів грамотами за перемогу у шкільних змаганнях.

Результативність навчальних досягнень учнів з предмета:

10 клас

ВР – 3 учнів, 43%

ДР – 4 учні 57 %

СР – 0

ПР – 0

Середній бал – 8,6

 Якість – 100%

Успішність – 100%

11 клас

ВР – 3 учнів 50%

ДР – 3 учнів 50%

СР – 0

ПР – 0

 2 учнів не атестовані

Середній бал – 9

 Якість – 100%

Успішність – 100%

Результативність участі у конкурсах, змаганнях:

1.Воєнізований крос (2014 ) – ІІІ місце.

 2. Районні змагання з п’ятиборства ( 2016):

-  Зайцев Д. – ІІ місце з стрільби з пневматичної гвинтівки;

- Кожакар Д.  -  ІІІ місце з силових вправ.

 vvvv