Аналіз управлінської діяльності адміністрації НВК за 2016/2017 н.р.

Поділіться статтею з друзями: 

Аналіз  управлінської  діяльності  адміністрації  НВК за 2016/2017 н.р.

 

       Основними  напрямками  контрольно-аналітичної  діяльності  були:

-  адаптація  учнів 1,5 класів  до  навчання;

-  отримання  інформації  для  педагогічного  аналізу;

-  надання  методичної, практичної  допомоги  учителям;

-  створення  оптимальних  умов  для  навчання  і розвитку  дітей;

-  удосконалення  НВП, реалізація  шкільних  методичної,  виховної  проблем. Протягом  навчального  року  здійснювався  внутрішньошкільний  контроль,  було  вивчено  стан  викладання  предметів  та  рівень  навчальних  досягнень  учнів  з  хімії,   результативність з української мови, математики, читання учнів 3,4 класу, стан виховної роботи та роботи бібліотеки.

 Згідно  з  річним  планом  НВК  здійснювався  контроль  за  виконанням  рекомендацій,  наданих  під  час  контролю  адміністрації  НВК.  Усі  матеріали  внутрішньошкільного  контролю  узагальнено  в  наказах  по   НВК.

Згідно  з  наказом  № 49  від 13.05.2017 р. «Про  написання  підсумкових контрольних  робіт  за  2016/2017 н. р. з  основ наук»  дирекцією  НВК  були  проведені  контрольні  роботи  з  таких  предметів:    української  мови,  математики,  алгебри,   зарубіжна  літератури,   історія  України, англійська мова, правознавства. 

            Результати   контрольних  робіт  були  узагальнені ,  виведений  середній  бал  по  предметах,  зроблені  відповідні  висновки.  Результативність  наведено  у  таблицях.

Результативність  контрольних  замірів  з  української  мови:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

3

13

10

-

-

-

-

7

70

3

30

100

100

9,6

6

8

6

1

17

1

17

1

17

3

49

67

84

7,8

9

10

9

-

-

3

33

4

45

2

22

67

100

7

11

7

7

1

14

2

29

3

43

1

14

57

86

7,3

Результативність  контрольних  замірів  з  математики:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

5

12

11

1

9

1

9

3

27

6

55

82

91

8,6

6

8

8

-

-

5

62

-

-

3

38

38

100

6,8

9

10

8

-

-

4

49

1

13

3

38

51

100

7

Результативність  контрольних  замірів  з  зарубіжної літератури:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

7

13

10

-

-

-

-

4

40

6

60

100

100

9

10

9

6

-

-

1

17

3

50

2

33

83

100

9

Результативність  контрольних  замірів  з  історії  України:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

11

7

7

1

14

4

58

1

14

1

14

28

86

6

Результативність  контрольних  замірів  з  англійська мова:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

7

13

10

-

-

1

10

4

40

5

50

90

100

8,2

10

9

6

-

-

5

84

-

-

1

16

16

100

6

11

7

7

2

28

1

15

3

42

1

15

57

72

6

Результативність  контрольних  замірів  з  правознавства:

Клас

За списком

Писало

ПР

СР

ДР

ВР

% якості

% успішності

СБ

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

9

10

10

-

-

4

40

2

20

4

40

60

100

8

10

9

6

-

-

2

33

2

33

2

34

67

100

8,3

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 3 класі  помічена тенденція  до  збільшення  середнього бала ( 0,9) з 8,7 до 9,6.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 6 класі з  помічена тенденція до  збільшення  відсотка   якості з 58% до 67%, та збільшення середнього бала з 7,2  до 7,8.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 9 класі помічена тенденція до  збільшення відсотка   якості з 58% до 67%, та  зменшення  середнього бала з 7,2  до  7.

Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з української мови в 11  класі помічена тенденція до  зменшення  відсотка   якості з 66% до 57%, та  зменшення  середнього бала з 7,5  до  7,3.

Учні допустили:

-                          орфографічні помилки: -е-, -и- в коренях слів, подвоєння приголосних, не з дієсловами та іменниками;

-                          пунктуаційні помилки: розділові знаки при прямій мові  та при однорідних членах речення і перед сполучниками.

           При написанні даної контрольної роботи з математики учні 5 класу допустили помилки при розкладанні многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці, різниці квадратів двох виразів. Порівнюючи результати даної контрольної роботи за І семестр з математики  в 5 класі з  розбіжністю у 0,3 бали по середньому балу (з 8,6 до 8,3), та 2% по якості знань (з 89% до 82%)

           При написанні даної контрольної роботи з математики учні 6 класу допустили помилки при доведенні тотожностей, перетворення у многочлени, у розв’язування лінійних рівнянь. Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з математики  в 6 класі  з  розбіжністю у середньому балу 1,1  та зменшення  якості знань на 20% (з 58% до 38%) .           

                Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр  з алгебри учнів 9 класу допустили помилки при розв’язуванні рівнянь та нерівності і побудові графіка функцій. Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з алгебри учнів 9 класу виявлена розбіжність у 0,4 бали по середньому балу (з 6,6 до 7), та 9% по якості знань (з 60% до 51%).

           При написанні контрольної роботи з зарубіжної літератури учні 7 класу не пригадали зміст творів, літературознавчих термінів, у творі-роздумі учнів не логічно висловили думку, допустили орфографічних та граматичних помилок. Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з зарубіжної літератури учнів 7 класу  показники якості збільшилися з 80% до 100 %, успішності знань не змінилися (100%).

           При написанні   контрольної роботи з зарубіжної літератури учні 10 класу не пригадали зміст творів, літературознавчих термінів, у творі-роздумі учнів не логічно висловили думку, допустили орфографічних та граматичних помилок. Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з зарубіжної літератури учнів 10 класу  виявлена розбіжність у 1 бал по середньому балу (з 8 до 9), та 3% по якості знань (з 80% до83 %).

           При написанні   контрольної роботи  з історії України учні 11 класу допустили помилки при встановленні відповідності між назвами  та організаціями,  зазнали труднощів при виконанні тестових завдань. Порівнюючи результати даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з історії України учнів 11 класу  виявлена розбіжність у 3 бали по середньому балу (з 9 до 6), та 3 % по якості знань (з 83% до86%), по успішності 14 % (з 100% до 86%).

           При написанні контрольної роботи  з англійської мови учні 7 класу допустили помилки при розв’язані тестових завдань, не вміють перекладати слова та не розрізняють неправильні дієслова. Порівнюючи результати  даної контрольної роботи з результатами контрольної роботи за І семестр з англійської мови учнів 7 класу  виявлена розбіжність у 0,6  балів  по середньому балу (з 7,6 до8,2), та збільшення  23% по якості знань (з 67% до 90%).

           При написанні контрольної роботи  з англійської мови учні 11 класу допустили помилки при узгодженні форми часів та при написанні твору. Порівнюючи результати даної контрольної роботи за І семестр з англійської мови учнів 11 класу  виявлена розбіжність у 2,6  балів  по середньому балу (з 8,8 до 6), та зменшення 3% по якості знань (з 60% до 57%).            

При написанні контрольної роботи  з правознавства  учні 9 класу допустили помилки при розв’язанні тестових завдань та при визначенні термінів. Порівнюючи результати даної контрольної роботи за І семестр з правознавства  учнів 9 класу  виявлена розбіжність у 0,8  балів  по середньому балу (з 8,8 до 8), та зменшення 23% по якості знань (з 83% до 60%).  

            При написанні контрольної роботи  з правознавства  учні 10  класу допустили помилки при розв’язанні тестових завдань та при визначенні термінів. Порівнюючи результати даної контрольної роботи за І семестр з правознавства  учнів 10 класу  виявлена розбіжність у 1,3  балів  по середньому балу (з 7 до 8,3), та збільшення  27% по якості знань (з 40% до 67%).  

На виконання плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2016/2017 навчальний рік, вивчено стан викладання предмета  «Правознавство» у  НВК. Викладання предмету «Правознавство» здійснює  Кожухар  Віталій  Михайлович,    освіта середня  спеціальна,  стаж  роботи  - 14  років,  кваліфікаційна  категорія – «спеціаліст».

    У процесі вивчення  відвідано та проаналізовано уроки, позакласні  заходи, вивчено стан ведення  документації (календарні та поурочні плани, класні  журнали, робочі учнівські зошити, навчально-матеріальну базу викладання курсу правознавства). Також приділялась увага таким питанням: самостійна робота учнів на уроці, використання наочних посібників, відповідність змісту уроку навчальним програмам, стан успішності, дисципліни в класі, раціональне використання робочого часу, розвиток логічного мислення;методика повторення пройденого матеріалу, упровадження активних форм і методів навчання. Вивчався стан роботи вчителя щодо формування в учнів загальноосвітніх умінь і навичок, предметних компетентностей.

Аналіз відвіданих уроків дозволяє зробити висновок, що  викладання правознавства зорієнтоване на впровадження оновлених базових навчальних програм, реалізацію потенціалу особистості учня і набуття ним потреби у системному саморозвитку. 

Вчитель Кожухар В.М. впроваджує інтерактивні форми роботи, демонструє високий ступінь науковості навчального матеріалу, використовує сучасні інформаційні  технології. Учитель значну увагу звертає на раціональний добір методів і методичних прийомів навчання, уміле керівництво навчально-пізнавальною діяльністю учнів, розвиток їх здібностей та інтелекту, оптимальне використання диференційованих практичних завдань. Заняття проводяться в швидкому темпі та на рівні достатньої розумової напруженості. Використання міжпредметних зв′язків  сприяє забезпеченню практичної спрямованості викладання правознавства.

       Основними характерними рисами роботи  вчителя   є пошук власного підходу до використання форм, методів, прийомів викладання предмета, максимального врахування інтересів, нахилів учнів. Учитель оптимально застосовує сучасні форми і методи навчання, які сприяють активізації  розумової діяльності учнів, підвищенню інтересу до  предмета.

          Аналіз стану шкільної  документації показав, що учитель має  тематично-календарні плани встановленого зразка, на кожному уроці наявні поурочні плани. Записи у  класних журналах зроблені чітко, охайно, відповідно до нормативних вимог щодо ведення ділової документації, оцінки виставляються своєчасно, що оптимізує спільну роботу вчителя-предметника, класного керівника і батьків.

 В цілому стан викладання предмету знаходиться на достатньому рівні, відповідає вимогам Держстандарту. 

За наслідками перевірки виявлено, що календарно-тематичне планування ведеться учителем згідно діючих програм.

Поурочне планування складено у відповідності до календарного планування, вказуються дати, теми уроку, триєдина мета, завдання добираються диференційовано. Записи в класних журналах ведуться у відповідності до календарно-тематичного та поурочного планування, охайно  відповідно  до  нині  діючої   Інструкцією ведення класних журналів 5-11 класів.

     Аналіз науково-методичного забезпечення показав, що в цілому у  В.М.   зібрана достатня база, забезпеченість підручниками становить 100%.

  Проблема,  над  якою  працює  вчитель – розвиток  пізнавальної  діяльності  учнів  на  уроках правознавства  із  застосуванням  методів  інтерактивного  навчання. В.М. успішно  її  реалізує  на  своїх  уроках.

      Відвідані уроки свідчать про володіння вчителем фактичним матеріалом, спрямовані на досягнення оставленої мети; його  уроки характеризуються чіткістю побудови, значною кількістю використаного фактичного матеріалу, різноманітністю методів і прийомів роботи, доцільністю вибору типу й структури уроку щодо теми й дидактичної мети.  

Результативність  написання  контрольних  робіт:

Предмет

Клас

Учнів у класі

Писали роботу

В

%

Д

%

С

%

П

%

Середній

бал

Якість знань

Успішність

Вхідний

контроль

 

10

9

5

2

40%

1

20%

2

40%

0

0

7,8

60%

100%

     КР  за

Ісеместр

10

9

5

1

20%

1

20%

3

60%

0

0

7

40%

100%

Розбіж-ність

10

9

5

-1

-20%

 

 

+1

+20%

 

 

-0.8

-20%

 

Учні  допустилися  помилок при  розв’язуванні  тестових  завдань  по  темах «Особа  і  суспільство»,   «Правопорядок  та  правопорушення».

Аналіз результатів контрольних робіт показав, що зміст предмету засвоюється учнями на рівні стандарту. Перевіркою встановлено, що контрольно-оцінювальна діяльність учителів з предмета в цілому є об’єктивною.

        З 05.12.2016 р.   по  09.12.2016 р. проведено  предметний тиждень  правознавства (наказ №119 від 02.12.2016 р.), в рамках якого організовано  зустріч із  старшим  інспектором ювенальної  превенції  Новоселицького  відділу  поліції Ротарем  Максимом  Вікторовичем.

Вчитель широко використовє на своїх уроках і в позаурочний час комп’ютерну техніку, інформацію з Інтернету. Учні добре володіють складними науковими поняттями, вміють аргументувати свої гіпотези і висновки.

Кожухар В.М. керує  роботою  правового  лекторію.  Потребує    оновлення  тематика  лекцій. Необхідно   активізувати  роботу правового  лекторію,    оновити  матеріали  куточка  «Правознавець». Слід  більше  приділяти уваги практичним навичкам учнів (складанню юридичних документів, підготовки звернень та пропозицій в органи державної влади, тощо).

Одним  із  найважливіших  завдань  курсу «Правознавство»  є  підготовка  учнів  до  життя,  набуття  ними  навичок  правомірної  поведінки,  пошуку  шляхів  вирішення  життєвих  ситуацій  відповідно  до  норм  права.  Реалізовує   Кожухар В.М.  ці  завдання,  з  огляду  на  складність  курсу,  максимально  наближаючи  уроки   правознавства  до  життя,  спонукаючи  учнів  бути  не  спостерігачами,  а  активними  учасниками  тихї  процесів,  відносин,  які  лягли  в  основу  викладання  предмету,  залучаючи  їх  до  спільної  діяльності  в  процесі  пізнавального  пошуку.

      На виконання плану роботи НВК на  2016/2017  навчальний рік в період з вересеня  по жовтень  2016 року проведено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови. Узагальнення вивченого питання проведено відповідно до пам’ятки на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, співбесід з учителем и та учнями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків, вивчення рівня навчальних досягнень школярів.

       Англійську мову в 8-11класах  викладає  Бушуляк  Інна  Василівна – освіта вища, категорія  «спеціаліст»,  стаж педагогічної роботи 4 роки.

 Учитель обізнана зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році.

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки до уроків педагога, а за плануванням, яке проводить Інна  Василівна чітко простежується системність у плануванні різних типів уроків, застосуванні активних форм роботи з формування комунікативних компетентностей школярів. Це переконливо підтверджує високі вміння вчителя моделювати навчально-виховний процес на уроках відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики та з урахуванням конкретних умов навчання.

        Інна  Василівна вміло володіє класом, формує свідоме відношення до навчання, забезпечує зацікавленість учнів до вивчення іноземної мови. Основна цінність уроків вчителя в закріпленні граматичного матеріалу. Мова педагога грамотна, багата, емоційна, завантаженість на уроках відповідає віковим особливостям та можливостям учнів, приділяється велика увага роботі з підручником. Інна  Василівна систематично використовує технічні засоби навчання. Вчитель акцентує увагу учнів на переказ тексту з розумінням інформації, вміло здійснює установки для спілкування. Вона використовує принципи комунікативності, цілеспрямованості, ситуативної навчальної діяльності учнів. Форми і методи роботи педагог вибирає з метою формування в учнів навичок читання та говоріння.

Вчитель реалізує принципи науковості, доступності, зв’язку навчання з життям. Удосконалення методики роботи з текстами художніми, науково-популярними, публіцистичними – характерне в педагогічному доробку. Багато працює з учнями диференційовано, привчає їх до роботи із додатковою літературою. Працює над  проблемою: «Впровадження  інтерактивних методів, новітніх  технологій  навчання на  уроках  англійської  мови». Її уроки змістовні, цікаві і глибоко продумані, насичені новою інформацією, активною творчою діяльністю учнів. Учні ретельно ведуть зошити і словники, багато творчих завдань виконують письмово,  що дає можливість вчителю накопичувати оцінки, оцінити світосприйняття  ними тих чи інших проблем, які обговорюються на уроках Інна  Василівна цілеспрямовано працює над  гармонійним розвитком особистості засобами іноземної мови. У навчально-виховному процесі вчитель віднаходить місце проблемам формування та розвитку мовної культури учнів.

    Кількість годин, відведених на  вивчення англійської   мови у  8-11 класах  на 2016/2017 навчальний  рік.

 

Навчальна  програма

Кількість годин по класах

 

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Інваріантна складова

Англійська  мова

 

2

 

2

 

5

 

3,5

Варіативна складова

Факультатив «Пізнаємо  Україну»

Факультатив «Ділова  англійська  мова»

 

 

1

 

 

 

1,5

Забезпеченість підручниками  на 2016/2017 навчальний рік

Предмет

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Англійська 

мова

100%

100%

100%

100%

Закуплено  зошити  з  друкованою  основою для  11  класу.  Недостатнє забезпечення викладання англійської мови всіма навчально-методичними комплектами (аудіо- та відеоматеріалами, книжками для домашнього читання, текстовими завданнями) створює певні труднощі в розвитку здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Є ще багато проблем щодо дообладнання кабінету саморобними дидактичними матеріалами, придбання словників та іншої довідкової літератури. Доцільно проведено систематизацію навчально-наочних посібників, роздаткового матеріалу по класах за темами, раціональність їхнього розміщення дає змогу економити дорогоцінний час як на уроках, так і в процесі підготовки до них. Разом із тим наявна наочність, технічні засоби навчання не завжди використовуються, що значно знижує ефективність навчально-виховного процесу безпосередньо на уроках.

Достатньо повільно впроваджуються у практику викладання англійської мови електронні засоби, які могли б урізноманітнити навчальний процес, відкрити нові шляхи диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів.

Через систему колективної методичної роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу, самоосвітню роботу (опрацювання фахової, методичної літератури, публікацій фахових періодичних видань) педагогом вивчаються інноваційні технології, інтерактивні форми організації активної спільної діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджуються їх елементи в практику роботи, а саме тестові завдання, інтерактивні вправи, ігрові ситуації, проблемне навчання.        

У процесі вивчення англійської мови вчителем ефективно реалізуються основні дидактичні та методичні принципи: комунікативної спрямованості навчання, ситуативної та тематичної організації навчального матеріалу, свідомого навчання, урахування вікових особливостей учнів, взаємопов’язаного навчання, видів мовленнєвої діяльності.

Більшість відвіданих уроків характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: аудіювання, говоріння, читання, письмо, комунікативною спрямованістю від початку до кінця. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Інна Василівна вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи, фонограми. Вона в 11 класі оптимально будує навчально-виховний процес на уроці, творчо застосовуючи матеріал підручника, посібників, додаткової літератури. Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розмову і пізнавальну діяльність, дає змогу ефективно виконувати основну вимогу програми щодо комунікативної спрямованості навчання іноземної мови.

Значну  увагу  приділяє  вчитель  позакласній  роботі  з англійської мови. Зокрема  учні  прийняли  участь  у  конкурсах: «Гринвіч»,  «Читати англійською –це модно»,  інтелектуальний конкурс «Пазл».

Конкурсні завдання цікаві, веселі й доступні дітям з різним рівнем підготовки. Вони містять запитання з багатьох напрямків знань: мови, країнознавства, географії, літератури та відображають різнобічну інформацію про англомовні країни. Учасники отримали сертифікати  та закладки з (неправильними дієсловами). 

Також  учні  НВК  працювали  над  проектом: "Моя Батьківщина: місце, де я живу / місце, яке я люблю". Проект учнів 11-го класу  опублікований  у мережі  Інтернет: https://www.youtube.com/watch?v=ecPmSgnmNjo ./ Відео про Україну англійською мовою / I love Ukraine ♥ 11 клас / Слобідський НВК/

 Належна увага приділяється вчителем індивідуальній  роботі  з  предмета. Так, Інна Василівна  постійно проводить позакласну індивідуальну роботу з учнями, які виявляють інтерес до вивчення мови. Вони готують повідомлення і доповіді про Англію, про знаменні дати і події, розучують пісні, вірші, уривки з літературних творів англійською мовою.

Результативність  роботи  вчителя:

 

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

ВР

-

-

1/20%

4/80%

ДР

1/ 25%

5/63%

1/20%

-

СР

3/75%

2/25%

2/40%

-

ПР

-

1/12%

1/20%

1/20%

Середній  бал

6.2

7

6.4

9

Якість знань

25%

63%

40%

80%

Успішність

100%

88%

80%

80%

 Найбільш характерними недоліками є:

·        недостатній розвиток фонематичного слуху;

·        невміння вільно оперувати засвоєним лексичним матеріалом у подібних мовних ситуаціях;

·        труднощі у творчому комбінуванні лексико-граматичного матеріалу для висловлення власного ставлення до певних подій та фактів, аргументації власних суджень

·        недосконалі прийоми, а в деяких випадках і повна їх відсутність, роботи з додатковою літературою (словниками, текстами різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння тексту)

   Наявні недоліки у мовній підготовці учнів з англійської мови нерідко спричинені недотримання вимог рекомендацій навчальних комплектів щодо розвитку аудіювання, здійснення диференційованого та індивідуального підходів до навчання читання, усного та писемного мовлення, комплексного оволодіння фонетичною, лексичною і граматичною сторонами мови.

Недостатньо органічно поєднується урок, домашня й позакласна робота для забезпечення ефективного формування комунікативних навичок і вмінь .

З метою вивчення рівня формування теоретичної бази знань учнів та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, пізнавальній діяльності учнів та результативності роботи вчителя протягом І семестру 2016/2017 н.р.  вивчався стан викладання інформатики у    НВК.

У закладі  інформатику викладає Коляско  Юрій  Святославович, 1994 року народження, освіта вища, кваліфікаційна категорія – «спеціаліст».

Навчальний предмет «Інформатика» у 2016/2017 навчальному році вивчаєся учнями 2-4-х, 5-8-х та 9-11-х класів  відповідно до листа Міністерства від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та Методичних рекомендацій щодо викладання інформатики у 2016/2017 навчальному році.

Під час перевірки були відвідані уроки, перевірені календарні та  поурочні плани, класні журнали, робочі зошити, шкільна документація. Готуючись до уроків Юрій  Святославович використовує матеріал із мережі Інтернет, посібників, які містять усі аспекти навчально-виховного процесу з інформатики. На період перевірки було встановлено, що програма з інформатики виконується, кількість та зміст проведених практичних робіт відповідає чинній програмі з інформатики.

Відвідані уроки показали, що вчитель має достатню теоретичну підготовку, ознайомлений з навчальними програмами, нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо викладання інформатики,  ретельно  готується  до  уроків  інформатики, планує  різноманітні форми і  методи роботи учнів на уроках .  Постійно займається самоосвітою, працює над підвищенням фахового рівня.   Бере активну участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів інформатики.

Юрій  Святославович  володіє методикою викладання предмету, має достатню навчально - методичну підготовку, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні здібності, індивідуальні нахили та інтереси, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою.

Уроки Юрія Святославовича мають логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дано учням перед його початком. Висновки за проведеним уроком робить учитель або учні. Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуації, при якій учні відчувають задоволення від своїх успіхів у навчанні. Зміст уроку сприяє розвитку в учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроків дозволяє зробити висновок, що матеріал з теми засвоєно і мети його досягнуто. Уроки проводить відповідно до обґрунтованого, чіткого плану уроку. Велику увагу вчитель приділяє розвитку мовлення учнів та навичок роботи на комп’ютері.

Уроки вчителя з точки зору рішення триєдиної дидактичної мети досягають результату, структура уроку відрізняється системністю, продуманістю усіх станів, а також вибором змісту навчального матеріалу. Учитель на уроці у 11 класі надає можливість школярам самим досліджувати проблему уроку, створює ситуацію успіху, викликає бажання школярів задавати питання цікаво, проблемно подає новий матеріал, робить інформацію сферою життєвих інтересів школярів.

На своїх уроках  Коляско Ю.С, намагається активно використовувати різноманітні форми та методи активізації пізнавальної діяльності учнів: робота з алгоритмічно-інструктивними картками, комп’ютерними тестами, створення презентацій тощо.  Сучасні форми та методи навчання, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення інформатики. Це робота в групах різнорівневого складу, в парах, індивідуальна робота учнів. Заслуговує  уваги  те,  що  на    уроках  вчитель  використовує  мультимедійні презентації ( під  час пояснення нового матеріалу).

Відвідані уроки показали, що вчитель в основному володіє методами і прийомами роботи на уроці. Доступно пояснює новий матеріал, належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій.

Проте недостатньо уваги приділяється диференціації навчальної діяльності учнів, Водночас, потрібно більше уваги приділяти різноманітності роботи на уроці, різним способам подачі інформації та отримання результатів, краще продумувати домашнє завдання, продумувати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань.

Для забезпечення стану викладання інформатики на належному рівні використовуються зошити  з  друкованою  основою з інформатики. Практичні роботи, що виконувалися на комп’ютері , зберігаються у електронному вигляді на робочих місцях кожного учня.

Забезпеченість  підручниками:

2кл.  -20 -100%

3кл. – 20 – 100%

4кл. – 0

5 кл. – 8 – 67%

6 кл. -10 – 100%

8 кл.- 4 – 100%

9 кл. – 10- 95%

10кл. – 5 -55%  академ. рівень

11кл. – 9 -100 % академ. рівень

Щорічно  учні НВК є  переможцями   Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер»,  обласних  конкурсів  юних  програмістів «Байт» та  «Веб-дизанерів»,  ІІ  та  ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій.

Результативність  роботи  з  обдарованими  учнями:

2016/2017 н.р.

1)    Обласний  конкурс  «Байт»:
    2  місце  в  секції  «Ігрові  програми»  -  Віщак  Андрій,  6 клас;

    3 місце  в  секції  «Демонстраційні  програми» – Федоряк  Діана, 7 клас;

    3 місце  місце  в  секції  «Графічний  редактор Paint»  -  Кожокар  Діана, 7 клас.

2)    Обласний  конкурс  «Інформатик»:

3  місце  в  секції  «Користувачі ПК» -  Віщак Юліанна, 11  клас.

3)    Всеукраїнська  олімпіада  з  інформатики  ІІ етап:

1  місце – Кожокар  Олександра, 10 клас;

1 місце – Віщак  Юліанна, 11 клас.

4)    Всеукраїнська  олімпіада  з  інформаційних  технологій  ІІ етап:

1 місце – Віщак  Юліанна, 11 клас.

Учениця  11  класу  Віщак  Юліанна,  як  переможець  ІІІ етапу Всеукраїнської  олімпіади  з  інформаційних  технологій,   була  нагороджена  поїздкою  у  м.Київ.

Предмет інформатики доволі специфічний. Оволодіти знаннями з предмету неможливо без комп’ютера, вивчаючи лише теоретичний матеріал.

У закладі функціонує кабінет інформатики, який забезпечений технікою (6 учнівських місць + 1 учительське, 2 принтери, ксерокс, мультимедійним комплектом (проектором та екраном), навчальними посібниками, дидактичними матеріалами, практичними роботами для учнів, довідковою літературою. У кабінеті є правила з техніки безпеки та правила роботи у комп’ютерному класі.. Відповідно до "Положення про навчальний кабінет" оформлений паспорт кабінету, план та розклад роботи кабінету.

Відрадно те, що комп’ютерний клас у своїй роботі використовують вчителі інших предметів, учні. У закладі створено  вільний доступ до комп‘ютерної техніки усім учасникам навчально-виховного процесу,  функціонує  мережа вай-фай.

 Комп’ютерна техніка використовується на уроках інформатики, при викладанні предметів навчального плану, для позакласної роботи.  Та  проблемою  є  те, що  парк  комп’ютерних  машин  випуску  2004 року  устарів  на  сьогоднішній  день і  не  забезпечує  належного  рівня  викладання  курсу  інформатики,  обмежує  доступ  учасників  НВП  до  здобуття якісної  освіти. У  зв’язку  з  цим Юрій Святославович,  активно  перейняв  естафету  по вирішенню цієї  проблеми. Також  з  його  ініціативи  закуплено  один учнівський  системний блок  для  того  щоб  не  зменшувалась  і  без  того  недостатня  кількість  робочих  учнівських  місць  у  комп’ютерному  класі.Керує адмініструванням шкільного   веб-сайту, який було  визнаним  у  числі  6-ти  найкращих  серед  сайтів  закладів  освіти  Новоселицького  району (наказ відділу освіти Новоселицької РДА № 298 від 04.11.2016 р.).

Заслуговує  уваги  те, що  Юрій Святославович є переможцем  ІІ етапу (І місце) та ІІІ етапу (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2017».

З метою визначення рівня знань, умінь і навичок з інформатики проводилися  контрольні роботи (вхідний  контроль),   за І семестр та здійснено порівняльну характеристику рівня успішності учнів з метою відстеження засвоєння школярами базового навчального матеріалу.

Результати контрольних  замірів  знань  учнів:

Предмет

Клас

Учнів у класі

Писали роботу

В

%

Д

%

С

%

П

%

Середній

бал

Якість знань

Успішність

Вхідний

контроль

 

6

8

7

2

29%

2

29%

3

42%

-

-

7,6

48%

100%

   Форма  алгоритму  КР  за

Ісеместр

6

8

1

0

0

1

100%

0

0%

0

0

9

С

С

 

Помилки  виявлено  у  питаннях,  пов’язаних  з  теоретичною  частиною теми  «Алгоротми»,  а  саме:   зміст  понять  алгоритм,  форма  алгоритму,     виконавець,   його  система  команд.

Предмет

Клас

Учнів у класі

Писали роботу

В

%

Д

%

С

%

П

%

Середній

бал

Якість знань

Успішність

Вхідний

контроль

 

11

7

3

2

67%

-

-

1

33%

-

-

8,7

67%

100%

КР  за

Ісеместр

11

7

7

2

29%

4

57%

1

14%

0

0%

9

71%

100%

Розбіж-ність

 

11

 

7

 

4

 

-38%

 

+

57%

 

-19%

 

 

+0,3

4%

 

     Учні  11  класу  допустили  помилки  при  розв’язуванні  практичних  задач з  побудови  алгоритмів  на  мові  програмування  Паскаль.  Більшість помилок  виявлені  в  синтаксичних  конструкціях мови  програмування.

Згідно з річним планом роботи НВК, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів  та рівнем знань, умінь і навичок учнів  адміністрацією НВК  вивчався  стан викладання зарубіжної літератури. Контроль та вивчення стану викладання  зарубіжної літератури  та рівня знань , умінь  і навичок передбачав вивчення й узагальнення системи роботи вчителя зарубіжної літератури Кусій Т.І. та здійснювався за такими напрямками:

·        Дотримання вимог державних програм щодо цілей ,завдань, змісту навчання зарубіжної літератури в НВК, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

·        Наявність та якість поурочних і календарно – тематичних планів;

·        Методика та наукова – теоретичний рівень викладання предмета;

·        Використання відповідних форм і методів навчання;

·        Використання наочності, ТЗН і сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

         У НВК зарубіжну літературу  викладає  вчитель вищої категорії  Кусій Тетяна Іванівна, стаж 36 років. Тижневе навантаження 13 годин згідно робочого навчального плану. Планування навчального матеріалу здійснюється згідно програм з зарубіжної літератури, затверджених Міністерством освіти  і науки України.

 Записи в класних журналах Тетяна Іванівна здійснює акуратно, згідно методичних рекомендацій щодо ведення ділової документації в освітніх закладах.

         Тетяна Іванівна,  досконало володіє  методикою  викладання  зарубіжної  літератури, застосовує на уроках різноманітні засоби навчання та завдяки сучасним методам і методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом забезпечує високий рівень навчальних досягнень учнів. Велику увагу учитель приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом залучення через світову літературу  до культурних надбань людства.

     Ділиться досвідом роботи  на засіданнях  районних семінарів 02.03.2016 року Щербинецький НВК виступ на тему «Нетрадиційні форми і методи проведення уроку зарубіжної літератури», 12.10.2016 року Боянська  ЗОШ обласний семінар для курсантів ІППО, Тетяна Іванівна показувала фрагмент уроку «Вольтер Скотт – засновник історичного роману», 20.10.2016 рік майстер - клас вчителів зарубіжної літератури Рингацький НВК виступ на тему  «Метод проектів на уроках зарубіжної літератури».

Результативність роботи визначалася здійсненням контрольних замірів навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури:

7 клас

ВР – 5 уч 46 %

ДР – 4 уч.34 %

СР –2 уч 20 %

ПР – 0

Якість –80%

Успішність – 100%

Середній бал – 9

11 клас

ВР – 2 уч. 50%

ДР – 1 уч. 25%

СР –1 уч 25%

ПР –0

Якість – 75 %

Успішність –  100%

Середній бал  - 9

Ще одним із результатів роботи вчителя є успіхи його  вихованців на олімпіадах і конкурсах.

Результативність  участі  у  ІІ етапі

Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з зарубіжної літератури

Рік

Місце

Переможці

Клас

2016/2017 н.р.

IV

Бойчук Юлія

9

 

 

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, метод творчої реалізації.

Згідно з річним планом роботи НВК, планом внутрішньо шкільного контролю на 2016/2017 н.р. було здійснено перевірку стану викладання літературного читання, математики, української мови у 2 класі. У процесі вивчення були відвідані уроки, проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів, рівень використання наявної бази, перевірена вчительська документація, вивчено рівень навчальних досягнень учнів 2 класу.

        Ніна Василівна  працює  вчителем початкових класів 12 років. Вона в постійному пошуку цікавих форм, прийомів, засобів, технологій навчання молодших школярів. На уроках використовує інтерактивні форми організації навчання, вміло поєднує елементи передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій у навчально – виховному процесі, забезпечує високий рівень засвоєння навчального матеріалу, допомагає розкриттю природних здібностей своїх учнів, формує інтелектуально розвинуту особистість.

           Ніна Василівна  професійно компетентна, вимоглива, наполеглива, уміє спонукати дітей до інтелектуального розвитку, постійно створює атмосферу для дитячої творчості, що розкриває суть стану розкутості та оригінальності думки, духовної енергії дітей.

    На уроках опрацьовує з дітьми великий обсяг матеріалу, при цьому використовує різні види роботи : індивідуальне, фронтальне опитування, роботу в групах , роботу з підручником, у зошиті, на дошці. Постійно іде взаємозв’язок вчитель – учень і навпаки. Наочний матеріал допомагає дітям давати повні відповіді на запитання вчителя, повторити домашнє завдання.

Використовує у своїй роботі позитивну оцінку, як засіб створення позитивних емоцій, бадьорого настрою, що сприяють підвищенню продуктивності навчання, вірить у сили кожного учня, дає їм можливість починати знову й знову, долаючи труднощі розвитку.

  Урок з «Української мови” у 2 класі тема «Тверді  і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних на письмі знаком м'якшення.   Складовою частиною уроку  з української  мови був розвиток мовленнєвих компетентностей учнів.  Робота над правильною вимовою, чіткістю  й  виразністю усного мовлення, над збагаченням словника, правильним і точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним мовленням, над орфографічно грамотним письмом є основою кожного мого уроку.

             На уроці «Основи здоров’я»  тема «Ранкові і вечірні гігієнічні процедури. П.Р. «Як правильно доглядати за порожниною рота»   »    

Ніна Василівна постійно звертає увагу на ранкові і вечірні гігієнічні процедури та як правильно доглядати за порожниною рота. Вчитель постійно навчає дітей мислити, висловлювати свої думки , вислуховувати різні точки зору, не нав’язуючи своїх переконань, не гніватись у разі суперечок та непорозумінь, за необхідності вміти вибачити один одному.

Уроки Ніна Василівна  нетрадиційні, мета їх інформаційне й емоційне забезпечення сприймання, що дає змогу зусібіч пізнати якесь явище, поняття, досягнути цілісності знань.

Використовуючи інтерактивні методи для формування в учнів ключових компетентностей досягла таких результатів: учні на уроках швидше сприймають новий матеріал, кожне завдання виконують із задоволенням. Вони стали доброзичливішими, уважнішими один до одного, допомагають одне одному у навчанні, проявляють почуття радості за успіхи інших. Саме таке навчання, з використанням інтерактивних технологій, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.

Згідно з річним планом роботи НВК, планом внутрішньо шкільного контролю на 2016/2017 н.р. було здійснено перевірку стану викладання фізики. У процесі вивчення були відвідані уроки, проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів, рівень використання наявної бази, перевірена вчительська документація, вивчено рівень навчальних досягнень учнів 7-11 класів.

Вивчення стану викладання та рівня знань, умінь і навичок з фізики здійснювалося за таким планом:

1.Вивчення нормативних документів:

 - навчального плану;

 - програм з фізики;

- Стандартів фізичної освіти.

2. Аналіз матеріального забезпечення кабінету фізики.

3. Вивчення особистої документації вчителя:

- наявність календарних планів;

- ведення класних журналів;

- ведення зошитів;

4. Відвідування циклу уроків.

5. Результативність навчання.

Основна мета:

 - визначення дотримання вчителем фізики основних дидактичних принципів навчання фізики;

- вивчення рівня сформованості основних видів діяльності школярів на уроках фізики, передбачених державними стандартами загальної освіти.

Коляско Т.І.- спеціаліст вищої категорії, вчитель - методист, відмінник освіти України, педагогічний стаж – 32 роки. Тижневе навантаження – 11 годин фізики у 7 -11 класах  та 1 година у 11 класі астрономії згідно робочого навчального плану. Планування навчального матеріалу здійснюється згідно програм з фізики, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Календарні плани з навчального предмету враховують виконання теоретичної і практичної частини програми, вчасно здаються на погодження і затвердження в установленому порядку.

Записи в класних журналах Тамара Іванівна здійснює акуратно, згідно методичних рекомендацій щодо ведення ділової документації в освітніх закладах.

Працює Тамара Іванівна  над проблемою: “Компетентісний підхід при  вивченні фізики”. Реалізувати її намагається через науковість викладання, забезпечення доступності сприйняття учнями програмового матеріалу, здійснення зв’язку теорії з практикою, забезпечення єдності процесу навчання, виховання і розвитку пізнавальних можливостей учнів, використання міжпредметних зв’язків. Тамара Іванівна використовує різноманітні методи і прийоми  активізації діяльності учнів на уроці, формулювання навичок самостійного здобуття знань. На уроках фізики учням прищеплюються  практичні навички проведення експерименту, дослідів, виведення формул, розв’язування задач. Вивчаючи роботу вчителя фізики, можна зазначити, що Тамара Іванівна є ерудованою, всебічно розвиненою особистістю, має належну науково-теоретичну підготовку з предмету, високий рівень культури мовлення, послідовності викладення матеріалу з тієї чи іншої теми уроку фізики. Під час викладання курсу «Фізики» ставить перед собою наступні завдання: учні повинні не лише отримувати нові знання, вдосконалювати набуті вміння та навички, а, насамперед, вчились вчитися, самостійно здобувати знання. На своїх уроках застосовує елементи новітніх технологій. Висока науково-методична підготовка вчителя дає змогу проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми спільної навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати кожну хвилину уроку. Чітко простежується робота з використанням внутрішньо-предметних і між предметних зв’язків

Успіх викладання  фізики неможливий без сучасного кабінету з його добротною матеріально-технічною та навчально-методичною базою, що характеризує почерк вчителя, є його візиткою. Наявний фізичний кабінет  забезпечений навчальними матеріалами, обладнанням, що дозволяють проводити всі необхідні демонстраційні досліди, виконувати експериментальні завдання та передбачені навчальними програмами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму. Заслуговує уваги те, що для виконання лабораторних робіт закуплені комплексні  зошити з друкованою основою з фізики та посібники для контролю знань учнів. Навчально-матеріальна база кабінету добре зберігається, проводиться ремонт обладнання, наочності, роздаткового матеріалу. Учитель дотримуються правил техніки безпеки та пожежної безпеки під час проведення навчальних занять, відповідно до діючого Положення проводять цю роботу з учнями.

Наявні і програмні засоби з фізики для учнів  8,9,10 класів.

З метою перевірки рівня навчальних досягнень школярів та сформованих загально-навчальних та предметних умінь і навичок проведені контрольні роботи.

Результативність навчальних досягнень учнів з фізики:

10.10.2016      11 клас

ВР- 2/50 %;

ДР –1 /25%;

СР- 1/25%;

ПР -;

Середній бал -8,3

Якість – 75%;

Успішність -100% .

10.10.2016      7  клас

ВР- 3/25 %;

ДР –5 /42%;

СР- 1/8%;

ПР -;

Середній бал -7,5

Якість – 67%;

Успішність -92% .

19.10.2016      10 клас

ВР- 1/20 %;

ДР –1 /20%;

СР- 2/45%;

ПР -1/20%;;

Середній бал -6,6

Якість – 40%;

Успішність -80% .

 

24.10.2016      8 клас

ВР-;

ДР –;

СР- 2/100%;

ПР -;

Середній бал -4,5

Якість – 0 %;

Успішність -100% .

26.10.2016      9 клас

ВР- 2/25 %;

ДР –3 /38%;

СР- 2/25%;

ПР -1/12%;

Середній бал -7,1

Якість – 63%;

Успішність -88% .