Аналіз навчально-виховної роботи

Поділіться статтею з друзями: 

Аналіз навчально-виховної роботи

Аналіз  навчальної  роботи

У  2016/2017 н. р.  у  НВК навчалося 112 учнів, атестовані – 98 учнів.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів НВК та вироблення відповідних методичних рекомендацій та на основі статистичних звітів класних керівників,  в травні 2017 року був проведений моніторинг якості навчальних досягнень учнів  1-11-х класів з усіх предметів за результатами навчання у 2016/2017 н. р.:

Результативність  навчальних  досягнень

  учнів  1 – 4  класів за  2016/ 2017 н. р. по Слобідському  НВК

Класи

К –сть   учнів на

поч.сем.

К кількість учнів на

     кінець   семестру 

З   них

             Сиріт

 

            Півсиріт

Атестов.ано

Неатестовано

%  учнів, що мають здібності до предметів

Р  і  в  н  і

%  відвідування

хлопч

дівчат

сусп. – гуманіт                                                              профілю

 

 

 

прир. математ

      профілю

естет. практ профілю

 

 П

 

 

 

 

 

   

 

 С  

 

Д

 

В

1

14

14

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92%

2

12

12

7

5

-

-

12

-

4

33%

4

33%

4

34%

-

2

12%

6

58%

4

30%

82%

3

13

13

9

4

-

1

13

-

2

15%

4

31%

7

54%

        -

1

8%

9

69%

3

23%

90%

4

10

10

5

5

-

1

10

-

2

20%

3

30%

5

50%

-

2

20%

7

70%

1

10%

92%

Всього

49

49

28

21

-

2

35

-

8

23%

11

32%

16

45%

-

5

15%

22

62%

8

23%

89%

 

Результативність  навчальних  досягнень

 учнів  5 - 9 класів   за  2016/ 2017н. р.  по Слобідському  НВК 

 

 

 

 

Клас

Кількість    учнів на

початок  семестру.

Кількість   учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

  В

 

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

5

12

12

6

6

-

-

12

-

-

2

17%

8

66%

2

17%

90

3

24%

3

24%

6

52%

6

 

8

8

5

3

-

1

8

-

-

5

63%

-

3

37%

90

5

63%

-

3

37%

7

 

13

13

4

9

-

-

13

-

-

4

31%

4

31%

5

38%

88

4

31%

3

23%

6

46%

 

8

4

4

2

2

-

-

4

-

-

3

75%

1

25%

-

84

-

1

25%

   3

75%

9

10

10

5

5

-

-

10

-

-

4

40%

4

40%

2

20%

85

3

30%

2

20%

5

50%

 

Всього

47

47

22

25

-

1

47

 

-

18

39%

17

36%

12

25%

87

15

9

23

33%

19%

48%

 

Результативність  навчальних  досягнень  учнів   10,11  класів  

за  2016/ 2017 н. р.  по Слобідському НВК 

 

 

 

Клас

Кількість  учнів на

початок  семестру.

Кількість  учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

 В

 

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

10

9

9

3

6

-

1

9

-

-

6

66%

2

23%

1

11%

70

1

11%

1

11%

7

78%

11

7

7

4

3

-

-

7

-

-

3

42%

1

16%

3

42%

88

3

42%

3

42%

1

16%

Всього

16

16

7

9

-

1

16

-

-

9

3

4

79

4

4

8

-

56%

19%

25%

25%

25%

50%

 

Результативність  навчальних  досягнень  учнів  1 – 11  класів  

за  2016 / 2017 н. р.  по Слобідському  НВК 

 

 

 

 

Клас

Кількість  учнів на

початок  семестру.

Кількість  учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

  В

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

 

1 –

  4

49

49

28

21

-

2

35

-

-

5

15%

22

62%

8

23%

89

8

23%

11

32%

16

45%

5 –  9

47

47

22

25

-

1

47

-

-

18

39%

17

36%

12

25%

87

15

33%

9

19%

23

48%

10,

11

16

16

7

9

-

-

16

-

-

9

56%

3

19%

4

25%

79

4

25%

4

25%

8

50%

 

1 -11

112

112

57

55

-

3

 

98

-

-

32

33

%

42

43

%

24

24

%

85

27

28%

24

24%

47

48%

 

       Був здійснений моніторинг рейтингу класів за середнім балом:

 

Клас

Середній бал

Рейтинг

2

9

ІІ

3

8,9

ІІІ

4

8,6

V

5

8,9

ІІІ

6

9

ІІ

7

8,6

V

8

8,2

9

8,8

ІV

10

7,2

VІІ

11

9,5

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  2016/ 2017 навчальному році учні 10 класу  працювали за  універсальним профілем, а 11 клас -   за технологічним профілем.

Рівень нагородження почесними грамотами та листами :

 

Рік

Похвальних листів

Похвальних грамот

2016/2017

19

1

 

Нагородження медалями випускників:

 

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2017

-

-