Аналіз навчально-виховної роботи

Поділіться статтею з друзями: 

Аналіз навчально-виховної роботи

Аналіз  навчальної  роботи

У 2017/2018 навчальному році навчалося  109 учнів, атестовані – 98 учнів.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів НВК та вироблення відповідних методичних рекомендацій та на основі статистичних звітів класних керівників,  в травні 2018 року був проведений моніторинг якості навчальних досягнень учнів  1-11-х класів з усіх предметів за результатами навчання у 2017/2018 н. р.:

Результативність  навчальних  досягнень

  учнів  1 – 4  класів за  2017/ 2018 н. р. по Слобідському  НВК

Класи

К –сть  учнів на

поч.сем.

К ількість  учнів на

     кінець   семестру 

З   них

             Сиріт

 

            Півсиріт

Атестов.ано

Неатестовано

%  учнів, що мають здібності до предметів

Р  і  в  н  і

%

відвідування

хлопч.

дівчат

сусп. – гум.аніт                                                              профілю

 

 

 

прир. математ

      профілю

естет. практ профілю

 

 П

 

 

 

 

 

   

 

    С  

 

Д

 

В

1

11

11

  3

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

2

14

14

7

7

-

-

14

-

4

28%

4

28%

6

44%

-

4

28%

4

28%

6

44%

87

3

12

11

6

5

-

-

11

 

5

45%

6

64%

-

-

1

10%

5

45%

5

45%

 

86

4

13

13

9

4

-

1

13

 

2

15%

4

31%

7

54%

-

3

23%

7

54%

3

23%

88

Всього

50

49

25

24

-

1

38

 

11

 

29%

14

 

37%

13

 

34%

-

8

 

21%

16

 

43%

 

14

 

36%

88%

 

Результативність  навчальних  досягнень

 учнів  5 - 9 класів   за  2017/ 2018 н. р.  по Слобідському  НВК 

 

 

 

Клас

Кількість    учнів на

початок  семестру.

Кількість   учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

  В

 

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

5

9

9

3

6

-

-

9

 

-

3

33%

4

45%

2

25%

86%

3

33%

2

22%

4

45%

6

 

12

12

6

6

-

-

12

-

-

2

16%

7

60%

3

24%

87%

4

32%

2

16%

6

52%

7

 

8

8

5

3

-

1

8

-

 

5

63%

-

 

 

3

37%

85%

4

50%

1

13%

3

37%

 

8

13

12

3

9

-

-

12

-

-

4

33%

3

25%

5

42%

87%

3

25%

3

25%

6

50%

9

4

4

2

2

-

-

4

-

-

3

75%

1

25%

-

87%

2

50%

-

2

50%

 

Всього

46

45

19

26

-

1

45

-

-

 

17

43%

15

35%

13

22%

86%

16

35%

8

18%

21

47%

 

Результативність  навчальних  досягнень  учнів   10,11  класів  

за  2017/ 2018 н. р.  по Слобідському НВК 

 

 

 

Клас

Кількість  учнів на

початок  семестру.

Кількість  учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

 В

 

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

10

7

8

5

3

-

-

8

-

-

4

50%

2

25%

2

25%

84%

2

25%

2

25%

3

42%

11

8

7

2

5

-

1

7

-

-

6

86%

-

1

14%

75%

1

14%

1

14%

5

72%

     Всього

15

15

7

8

 

1

15

-

-

10

67%

2

13%

3

20%

80%

3

20%

3

20%

9

60%

 

Результативність  навчальних  досягнень  учнів  1 – 11  класів  

за  2017 / 2018 н. р.  по Слобідському  НВК 

 

 

 

 

Клас

Кількість  учнів на

початок  семестру.

Кількість  учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

  В

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

 

1 –

   4

50

49

25

24

-

1

38

-

-

8

 

21%

16

 

43%

 

14

 

36%

88

11

 

29%

14

 

37%

13

 

34%

5 –  9

46

45

19

26

-

1

45

-

-

17

43%

15

35%

13

22%

86

16

35%

8

18%

21

47%

10,

11

15

15

7

8

-

1

15

-

 

10

67%

2

13%

3

20%

80

3

20%

3

20%

9

60%

1 -11

111

109

51

58

-

3

98

-

 

35

35%

33

34%

30

31%

85

30

31%

25

26%

43

43%

 

   Був здійснений моніторинг рейтингу класів за середнім балом:

 

Клас

Середній бал

Рейтинг

2

8,3

VІІ

3

9,3

ІІ

4

8,6

ІV

5

9

ІІІ

6

9,6

І

7

9

ІІІ

8

8,6

ІV

9

8,3

VІІ

10

8,5

V

11

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  2017/ 2018 навчальному році учні 10 та 11  класів  працювали за  універсальним профілем.

Рівень нагородження почесними грамотами та листами :

Рік

Похвальних листів

Похвальних грамот

2016/2017

19

1

2017/2018

29

1

 

Нагородження медалями випускників:

 

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2017

-

-

2018

-

-

 

Результати ДПА (у формі ЗНО) за 2018 рік.

 

 

Предмет

Кількість учнів

Сер. бал за ДПА

(ЗНО)

Сер. річний бал

Розбіжність

Українська мова

 

7

5

7,3

2,3

Історія України

 

7

4,8

6,9

2,1

Англійська мова

 

6

3,6

6

2,4

 

Біологія

 

1

6

6

0