Звернення до батьків 2018

Поділіться статтею з друзями: 

№ з.п

Зміст заходів

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

1.

Сприяти функціонуванню наглядових (піклувальних ) рад

Постійно, протягом виконання плану заходів

Адміністрація НВК

2.

Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом переходу до механізму обов’язкового оприлюднення даних про кошти

Постійно, протягом виконання плану заходів

Адміністрація НВК

3.

 Систематично оновлювати  матеріали на сайті НВК  в рубриці «Все про Нову українську школу» для учнів, педагогів, батьків із залученням спеціалістів різних галузей (учителів, лікарів, логопедів, психологів, батьків)

Січень-вересень

2018

Бойчук Л.Н.

Коляско Ю.С.

4.

Облаштувати навчальні кабінети необхідним матеріально-технічним та навчально-методичним обладнанням для роботи за системою компетентнісного навчання та створення нового освітнього середовища

Постійно, протягом виконання плану заходів

Адміністрація НВК

Бойчук Л.Н.

 

5.

Впровадження заходів Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти

Січень-серпень

2018

Адміністрація НВК

6.

Забезпечити навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі ІППОЧО вчителя 1-го класу

 Бойчук Л.Н.

Січень-червень

2018

Заступник директора з НВР Ротар Т.В.

7.

Організація психолого-педагогічного супроводу щодо запровадження Концепції Нової української школи       

Вересень 2018

Коляско Ю.С.

8.

Вивчення питання впровадження Державного стандарту  початкової загальної освіти та розгляд питання на педагогічній раді     

Щороку

Адміністрація НВК