Анкета

Поділіться статтею з друзями: 

 

АНКЕТА

для молодого вчителя.

1. Чому ви обрали професію вчителя (підкреслити, дописати):

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи вчителя;

в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

г) під впливом бажання здобути вищу освіту;

д) під впливом інших чинників;

2. Чи хотіли б ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити):

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

3. Чи подобається вам робота в школі? (підкреслити);

а) так;

б) байдуже;

в) ні.

4. Що подобається вам найбільше? (підкреслити)

а) проведення уроків;

б) позакласна робота з предметами;

в) позакласна виховна робота;

г) робота з батьками;

д) методична робота;

є) робота із самоосвіти;

є) громадська діяльність.

5. Чи обрали би знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний ВУЗ (підкреслити);

а) так;

б) не знаю;

в) ні.

6. Що викликає найбільше труднощів у вашій роботі (підкреслити):

а) підготовка до уроків;

б) організація навчального процесу;

в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією;

г) підготовка до виховної роботи;

д) проведення виховних заходів;

ж) організація свого часу і праці;

є) ведення шкільної документації;

є) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

з) інше (що саме)?

7. Як ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити):

а) фахову (цілком задоволений, задоволений, не задоволений);

б) з методики викладання (цілком задоволений, задоволений, не задоволений);

в) з організації спілкування (цілком задоволений, задоволений, не задоволений);

г) з виховної роботи (цілком задоволений, задоволений, не задоволений);

д) із самоосвіти (цілком задоволений, задоволений, не задоволений);

є) з уміння організувати свою працю (цілком задоволений, задоволений, не задоволений);

є) з інших боків (яких)?

8. Як ви ставитися до обраної професії (підкреслити)

а) задоволений цілком;

б) більше не подобається, ніж подобається;

в) байдуже;

г) більше подобається , ніж не подобається;

д) зовсім не подобається;

є) не можу визначитися.

9. Чи вважаєте ви за потребу консультуватися з викладачами інституту? (підкреслити, дописати)

а) так (з яких питань?);

б) непевний;

в) ні.

10.Як було організовано ваше стажування (підкреслити):

а) добре;

б) задовільно;

в) незадовільно.

11 .У чому полягало це стажування ( підкреслити, дописати):

а) був інтенсивний план стажування;

б) був призначений учитель наставник;

в) була добре організована робота з наставником;

г) цією роботою цікавилася адміністрація;

д) інше (що саме?)