Аналіз методичної роботи

Поділіться статтею з друзями: 

Аналіз навчально- виховної роботи

Аналіз  навчальної  роботи

У 2018/2019 навчльному році навчалося 112 учнів, атестовані  - 97 учнів.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів НВК та вироблення відповідних методичних рекомендацій та на основі статистичних звітів класних керівників,  в травні 2018 року був проведений моніторинг якості навчальних досягнень учнів  1-11-х класів з усіх предметів за результатами навчання у 2018/2019 н. р.:

Результативність  навчальних  досягнень

  учнів  1 – 4  класів за  2018/ 2019 н. р. по Слобідському  НВК

Класи

К –сть  учнів на

поч.сем.

К ількість  учнів на

     кінець   семестру 

З   них

             Сиріт

 

            Півсиріт

Атестов.ано

Неатестовано

%  учнів, що мають здібності до предметів

Р  і  в  н  і

%

відвідування

хлопч.

дівчат

сусп. – гум.аніт                                                              профілю

 

 

 

прир. математ

      профілю

естет. практ профілю

 

 П

 

 

 

 

 

   

 

    С  

 

Д

 

В

1

14

15

7

8

-

1

-

-

4

27%

3

20%

8

53%

-

-

-

-

94%

2

11

11

3

8

-

-

11

-

3

27%

3

27%

5

46%

-

1

10%

5

45%

5

45%

92%

3

14

14

7

7

-

-

14

-

5

36%

4

28%

5

36%

-

5

36%

3

21%

6

43%

87%

4

11

11

6

5

-

-

11

-

4

36%

4

36%

3

28%

-

2

18%

4

36%

5

46%

88%

Всього

50

51

23

28

-

1

36

-

16

31%

14

28%

21

41%

-

8

23%

12

33%

16

44%

90%

 

 

Результативність  навчальних  досягнень

 учнів  5 - 9 класів   за  2018/ 2019 н. р.  по Слобідському  НВК 

 

 

 

Клас

Кількість    учнів на

початок  семестру.

Кількість   учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

  В

 

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

5

13

13

9

4

-

1

13

-

-

5

38%

5

38%

3

24%

83

5

38%

2

15%

6

47%

6

 

9

8

3

5

-

-

8

-

-

3

38%

1

12%

4

50%

82

3

38%

1

12%

4

50%

7

 

12

12

6

6

-

-

12

-

-

2

17%

8

66%

2

17%

89

4

32%

2

17%

6

51%

 

8

8

8

5

3

-

1

8

-

-

4

50%

1

13%

3

37%

91

5

63%

-

3

37%

9

12

12

3

9

-

-

12

-

-

3

25%

4

33%

5

42%

87

3

25%

3

25%

6

50%

 

Всього

54

53

26

27

-

2

53

-

-

17

32%

19

36%

17

32%

86

20

38%

8

15%

25

47%

 

Результативність  навчальних  досягнень  учнів   11  класу 

за  2018/ 2019 н. р.  по Слобідському НВК 

 

 

 

Клас

Кількість  учнів на

початок  семестру.

Кількість  учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

 В

 

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

11

8

8

5

3

-

-

8

-

-

2

25%

4

50%

2

25%

 

77

3

37.5%

2

25%

3

37.5%

     Всього

8

8

5

3

-

-

8

-

-

2

25%

4

50%

2

25%

77

3

37.5%

2

25%

3

37.5%

 

 

 

 

Результативність  навчальних  досягнень  учнів  1 –9,11  класів  

за  2018 / 2019 н. р.  по Слобідському  НВК 

 

 

 

 

Клас

Кількість  учнів на

початок  семестру.

Кількість  учнів на

кінець семестру.

З них

Сиріт

Півсиріт

Атестовано

Неатестовано

 

Р   І   В   Н   І

% відвід.

Відсоток  учнів,  що мають здібності

 до предм.

Хлопчиків

Дівчаток

П

   С

Д

  В

сусп.-

гум.

циклу

прир-

матем.

циклу

естет-

прак. циклу

 

1 –

   4

50

51

23

28

-

1

36

-

-

8

23%

12

33%

16

44%

90

16

31%

14

28%

21

41%

5 –  9

54

53

26

27

-

2

53

-

-

17

32%

19

36%

17

32%

86

20

38%

8

15%

25

47%

10,

11

8

8

5

3

-

-

8

-

-

2

25%

4

50%

2

25%

77

3

37%

2

26%

3

37%

1 -11

112

112

54

58

-

3

97

-

-

27

28%

35

36%

35

36%

84

39

34%

24

22%

49

44%

 

      

Був здійснений моніторинг рейтингу класів за середнім балом:

 

Клас

Середній бал

Рейтинг

2

9,1

ІІІ

3

8,2

VІІ

4

9,2

ІІ

5

9

ІV

6

9

ІV

7

8,7

V

8

9

ІV 

9

9,5

І

11

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2018/2019 навчальному році учні 11 класу працювали за універсальним профілем.

Рівень нагородження Почесними грамотами та листами:

Рік

Похвальних листів

Похвальних грамот

2017/2018

29

1

2018/2019

26

2

 

Результати державної підсумкової атестації ( у формі ЗНО)

Предмет

Середній бал за ДПА

Середній бал за рік

Розбіжність

Українська мова

5

7

2

Англійська мова

3,5

7

3,5

Історія України

6,9

9

2,1