Місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності в НВК

Поділіться статтею з друзями: 

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в НВК  регулюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 26.12.2017  № 1669 та на  виконання вимог,передбачених Законом України « Про охорону праці».  Адміністрація НВК забезпечує виконання вимог щодо організації роботи з охорони праці: 

* забезпечує контроль за станом пожежної безпеки в навчальномузакладі;

* забезпечує НВК нормативно-правовими актами з охорони праці.

* забезпечує працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.04.2009 № 62;

* забезпечує контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» на виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 18.08.2006 N 685/2006  «Про День охорони праці»,постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 114, Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669,  зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції    України     23.01. 2018       № 100/31552, наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 16.03.2021 №71 «Про  проведення місячника з охорони   праці та безпеки життєдіяльності  в закладах освіти Чернівецької області в 2021 році», відповідно наказу Новоселицької міської ради Чернівецького району чернівецької області відділу освіти Новоселицької міської ради «Про  проведення місячника з охорони   праці та безпеки життєдіяльності  в закладах освіти Новоселицької, Мамалигівської та Боянської територіальних громад у 2021 році» №48 від 24.032021 рокута з метою попередження травматизму та загибелі дітей, дорослих при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій. наказу Слобідського НВК від 26.03.2021 №31 "Про  проведення місячника з охорони   праці та безпеки  життєдіяльності  в Слобідському НВК" з 12 квітня по 14 травня 2021 року  триває місячник з охорони праці, безпеки життєдіяльності  з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці, який відзначатиметься 28 квітня 2021 року під девізом: «Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі  – 2021», враховуючи встановлений режим  роботи НВК та вжиття протиепідемічних  заходів спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення  коронавірусної хвороби (COVID-19).

План заходів

щодо підготовки та проведення в Слобідському НВК місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2021році

з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

І. Правові та організаційні заходи

1.

Провести, враховуючи встановлений режим роботи НВК та вжиття протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19):

1.2.

День цивільного захисту спільно з Новоселицьким РС УДСНС 14 квітня 2021 року.

 

 

Ротар Т.В.

Попов В.О.

1.3.

Єдиний «День охорони праці» з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 28 квітня 2021 року. який відзначатиметься під девізом «Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі – 2021»

Проданюк М.С.

1.4.

 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та Тиждень безпеки дитини у закладах дошкільної освіти з 26 по 30 квітня 2021 року.

Боднарюк А.В.

Кусій Т.І., класні керівники

1.5.

Єдиний День цивільного захисту 12 травня 2021 року.

Ротар Т.В.

Попов В.О.

2.

Здійснити моніторинг нормативних документів з питань охорони праці:

2.1.

Наказів про призначення відповідальних осіб за:

   - організацію охорони та безпеку життєдіяльності праці в закладі освіти;

   - пожежну безпеку;

   - експлуатацію електрогосподарства;

   - про організацію і здійснення цивільного захисту.

Дирекція

2.2.

Посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 

Дирекція

2.3.

Журналів реєстрації інструктажів:

   - з охорони праці та  безпеки життєдіяльності;

   - з пожежної безпеки;

   - з електробезпеки;

Дирекція

2.4.

Здійснити моніторинг виконання заходів  з охорони праці, передбачених колективним  договором

Дирекція

1.5.

Переглянути та внести за потреби зміни в заходи  щодо запобігання виникненню нещасних випадків невиробничого характеру серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти

Дирекція

1.6.

Провести моніторинг стану приміщень, будівель, технічних споруд та пришкільної території, розробити  заходи  щодо усунення виявлених недоліків

Завгоспи

ІІ. Гігієна навчання та праці і виробнича санітарія

1

Здійснити моніторинг:

 

1.1.

 - відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці, забезпечення засобами індивідуального захисту, антисептичними та дезінфекційними засобами працівників та здобувачів освіти;

Завгоспи

.1.2.

- дотримання вимог протиепідемічних заходів відповідно до постанов головного санітарного лікаря від 04.08.2020 № 48, від  22.08.2020 № 50 та  від  22.09.2020 № 55

Дорош С.С.

1.3.

 - своєчасного проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей;

 

Дорош С.С.

2.1.4.

- наявність медичних аптечок у закладах освіти, наявність в них ліків та термін їх  придатності;

 

Дорош С.С.

ІІІ. Електробезпека

1.

Здійснити моніторинг:

1.1.

 - наявності групи допуску у відповідальних осіб та осіб, що працюють з електрообладнанням

Проданюк М.С

 

1.2.

- своєчасного проведення перевірки опору ізоляції та заземлення, занулення, та наявності відповідного акту

Топорівський В.В.

3.1.3.

- наявності знаків безпеки, попереджувальних написів, сигнальних фарбувань

Топорівська Т.В.

3.1.4.

- справності електропроводки, розеток, вимикачів, контуру заземлення

Топорівський В.В.

ІV. Пожежна безпека

1.

Здійснити моніторинг:

1.1.

 - наявності інструкцій з пожежної безпеки у закладі освіти;

Топорівський В.В.

 

1.2.

 - укомплектованості  закладу освіти  первинними засобами пожежогасіння

Топорівська Т.В.

1.3.

- наявності планів евакуації в приміщеннях закладів освіти, порядку оповіщення та дій учасників освітнього  процесу на випадок пожежі чи НС

Топорівська Т.В.

V. Охорона праці, безпека життєдіяльності

1.

Організувати проведення батьківських зборів з тематики запобігання травматизму серед дітей

Сімак Л.В.

2.

Оновити матеріали куточків, інформаційних стендів з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Топорівська Т.В.

 

3.

Провести заходи з питань профілактики невиробничого травматизму

Дорош С.С.

 

VІ. Підбиття підсумків місячника охорони праці

1.

Організувати висвітлення ходу місячника на сайті НВК

Боднарюк А.В.

 

2.

Організувати обговорення результатів проведення  місячника з охорони праці, а також стану охорони праці та цивільного захисту в  НВК

Дирекція

 

3.

Видати підсумковий наказ

Директор

 

Учасники освітнього  процесу  керуються інструкціями з ОП та посадовими обов’язками. Створені умови праці повністю відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм.