Шановні батьки майбутніх першокласників!!!!

Поділіться статтею з друзями: 

 

 Набір учнів до 1 -го класу здійснюватиметься відповідно до статті 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», про "Повну загальну освіту" Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2023 року №684 «Про затвердження порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу  закладів загальної середньої освіти» та з метою безпечного та організованого прийому дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти Новоселицької ТГ та наказу відділа освіти Новоселицької ОТГ від 24.02.2023 р. №32 " Про прийом дітей до перших класів закладів середньої освіти Новоселицької міської ради  у 2023 році." 

Прийом заяв за формою  для зарахування до першого класу буде організовано з 27 березня  2023 року. 

Здійснювати зарахування до перших класів на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників (опікуна, іншого законного представника), інших документів, що визначені пунктом 4 розділу І Порядку та документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочитим або електронною поштою (за вибором заявника). Врахувати, що відсутність станом на 31 травня 2023 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні; оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 18 серпня 2023 року.

Право на першочергове зарахування до закладу освіти,  незалежно від дати подання заяви, мають:

    Діти, що проживають на території обслуговування закладу.

    Діти, старші брати сестри які уже навчаються у закладі освіти.

    Діти працівників закладу.

Для зарахування дитини до першого класу окрім заяви необхідно прикріпити такі документи:

* сканкопія свідоцтва про народження дитини;

 *сканкопія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу  про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (у випадку готовності, або при подачі оригіналів документів після карантину);

 *сканкопія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за потреби організації  інклюзивного навчання).